wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty

„Park Nowych Kwalifikacji dla MŚP”

O PROJEKCIE

 

„Park Nowych Kwalifikacji dla MŚP” – usługi rozwojowe w oparciu o BUR

Nazwa projektu: FELU.09.06-IZ.00-0004/23 „Park Nowych Kwalifikacji dla MŚP”

 

Wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów na rynku pracy

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Działania 9.6 Adaptacyjność pracodawców i pracowników do zmian (typ projektu nr 4)

Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy

Operator: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

Data rozpoczęcia projektu: 01.03.2024 r.

Data zakończenia projektu: 31.08.2026 r.

Wartość projektu : 26 421 560,00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 22 485 326,00 zł

 

Planowana data rozpoczęcia rekrutacji do projektu: kwiecień 2024 r.

Dokumenty rekrutacyjne zostaną zamieszczone po zaakceptowaniu ich przez IZ.

Cel projektu: Wsparcie na rzecz dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz na rzecz przepływów na rynku pracy. W ramach Działania realizowane będą usługi rozwojowe w formule operatorskiej poprzez Podmiotowy System Finansowania (PSF), dostępne w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Więcej informacji znajdą Państwo na poniższej prezentacji.

 

26 421 560,00 zł
GRUPA DOCELOWA

W ramach Projektu wsparcie otrzyma 5 150 przedsiębiorców – pracodawców i ich pracowników pochodzących z sektora MŚP i dużych przedsiębiorstw.

Grupa docelowa:
pracodawcy oraz ich pracownicy/kadra zarządzająca;
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
pracownicy.

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do pojedynczych przedsiębiorstw, a nie do grupy przedsiębiorstw (np. klastrów).

DODATKOWE NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Poziom dofinansowania usług rozwojowych: 50-85%

  1. Mikroprzedsiębiorstwa – limit 75% kosztów usługi rozwojowej,
  2. Małe przedsiębiorstwa – limit 70% kosztów usługi rozwojowej,
  3. Średnie przedsiębiorstwa – limit 60% kosztów usługi rozwojowej,
  4. Duże przedsiębiorstwa – limit 50% kosztów usługi rozwojowej,
  5. Pracodawca, który nie spełnia definicji MŚP i dużego przedsiębiorstwa – 75% kosztów usługi rozwojowej.

Limity podane powyżej mogą ulec podwyższeniu w następujących przypadkach:

  1. objęcia wsparciem pracodawców, przedsiębiorców lub pracowników powyżej 55 roku życia – o 5%;
  2. realizacji usługi rozwojowej, która prowadzi do nabycia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadających nadany kod kwalifikacji – o 5 %.

Wsparcie realizowane będzie w 5 etapach:

1. Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy/pracodawcy

Przedsiębiorca/pracodawca samodzielnie dokonuje wyboru usługi rozwojowej odpowiadającej na jego potrzeby.

2. Rekrutacja do projektu

Przedsiębiorca/ pracodawca po dokonaniu wyboru usługi rozwojowej z BUR składa Formularz w LPNT S.A.

3. Podpisanie umowy wsparcia

Następuje w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia poprawnie wypełnionych oraz kompletnych dokumentów zgłoszeniowych.

4. Realizacja usługi rozwojowej

5. Refundacja kosztów usługi rozwojowej

Następuje w ciągu 7 dni kalendarzowych od złożenia prawidłowo wypełnionych i kompletnych dokumentów.

REKRUTACJA

Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać w Biurze projektu (pokój II.4) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 bądź za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, z dopiskiem: Biuro projektu PNK pokój II.4. Rozpatrywane będą tylko te dokumenty, które wpłyną do Biura projektu w trakcie trwania naboru.

Biuro projektu znajduje się w budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, który zaprojektowany jest z myślą o dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Budynek znajduje się na wydzielonej działce z dala od ruchu ulicznego, wejście jest możliwe z dwóch stron budynku i umożliwia swobodne wejście bądź wjechanie wózkiem inwalidzkim. Korytarze są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne).

KONTAKT
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

tel. 780 117 830
e-mail: parkprzedsiebiorcow@lpnt.pl

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *