Twój pomysł nasze wyzwanie

LPNT stwarza atmosferę i daje narzędzia do szybkiego rozwoju innowacyjnego biznesu.

Najnowszy projekt

Tytuł zastępczy

Aktualności

10.02.2020

Zasady uproszczenia oraz usługi związane z uruchomieniem biznesu - druga wizyta studyjna partnerów projektu START EASY w Bolonii

W dniach 28 – 29 stycznia 2020 r. w Bolonii (Włochy) odbyło się spotkanie partnerów z 7 krajów Unii Europejskiej połączone z wizytą studyjną w ramach projektu “START EASY - Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge” (Inteligentne narzędzia do szybkiego i łatwego zakładania firm: zasada jednorazowości). Projekt ma na celu promowanie i wymianę praktyk administracyjnych poprawiających konkurencyjność firm i start-upów w partnerskich regionach europejskich, zapewniając inteligentne narzędzia do zakładania działalności gospodarczej w sposób szybki i łatwy.

03.01.2020

Wyniki rekrutacji do projektu „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości”

09.12.2019

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia na usługę ochrony obiektów Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. przy ul. Dobrzańskiego 1 i 3 w okresie 1.01.2020 r. - 31.12.2020.

09.12.2019

Zapraszamy do składania ofert na usługi sprzątania w budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 1 i 3 w okresie 1.01.2020 r. - 31.12.2020

04.12.2019

Wstępne wyniki rekrutacji do projektu „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości”

Zgodnie § 2 ustęp 28 Regulaminu rekrutacji uczestników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych; wstępną listę rezerwową, wstępną listę uczestników rekrutacji oraz wstępną listę niezakwalifikowanych uczestników rekrutacji:

 

21.11.2019

Konferencja ENERGIE MIASTA

To energia ludzi, natury, obiektów i przestrzeni. Posiadając różne wektory i siłę, niszczy lub buduje. W rękach twórców, budowniczych czy projektantów staje się narzędziem bądź celem, a procesy, w których jeden rodzaj energii zmienia się w inny zawsze powodują oddziaływanie. O tych oddziaływaniach porozmawiamy podczas seminarium w Parku Naukowo Technologicznym w Lublinie.

19.11.2019

ELISE PROJECT BRIDGE EVENT

Bridge Event w ramach projektu ELISE -  European Life Science Ecosystems, zorganizowany 19.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie miał charakter spotkania z przedstawicielami klastra Cosmetics Valley, agencji rozwoju regionalnego Dev’Up oraz instytutu Le Studium.

07.11.2019

Service design - seminarium

Już 28 listopada 2019 r. w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym (godz. 8.30 - 13.00, sala 1.6, Inkubator Technologiczny) odbędzie się Service design - seminarium. Poprowadzi je Wojtek Ławniczak  (http://wojteklawniczak.com/,  http://veryhuman.pl/).

Budynek LPNT

Image static
B

Budynek został zaprojektowany w konstrukcji żelbetonowej, szkieletowej, monolitycznej, z zewnętrznymi ścianami wykonanymi jako warstwowe z betonu architektonicznego z przeszkleniami z fasad aluminiowo-szklanych oraz doświetleniami traktów wewnętrznych poprzez atria - ogrody wewnętrzne, świetliki dachowe i szczeliny w stropach.

Image static

Rekomendacja

Profesjonalizm i pełne oddanie realizowanym przedsięwzięciom jest tym, co wyróżnia zespół LPNT.
Piotr Pietrzak
  • Piotr Pietrzak
  • IBM

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba