wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
Biuletyn LPNT
Nowy numer już dostępny!
Więcej
Planujesz założyć firmę?
Uzyskaj kompleksowe wsparcie.
Więcej
Wynajem biur i sal konferencyjnych.
Sprawdź naszą ofertę.
Więcej

Regulamin serwisu internetowego lpnt.pl

§1
Definicje legalne

 1. Użyty w niniejszym regulaminie i pisany wielką literą termin posiada znaczenie nadane mu poniżej lub w treści niniejszego regulaminu:

1.a „Regulamin” – niniejszy regulamin;
1.b „Portal” lub „Serwis” – portal internetowy dostępny pod domeną lpnt.pl;
1.c „Spółka” lub „LPNT” – LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228715, NIP: 7122914578, REGON: 060005172.;
1.d „Usługa” lub „Usługi” – usługi świadczone przez Spółkę w ramach Portalu oraz usługi dodatkowe powiązane z tymi usługami;
1.e „Użytkownik” – każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

§2
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady działania i warunki korzystania z Serwisu działającego pod adresem „www.lpnt.pl”.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublinie, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228715, NIP: 7122914578, REGON: 060005172.

§3
Warunki używania Serwisu

 1. Wymagania techniczne korzystania z Serwisu:

  a. urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych;
  b. połączenie z internetem;
  c. dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5;
  e. włączona obsługa skryptów JavaScript;
  1.f włączona obsługa plików Cookie.

 2. Używanie Serwisu przez każdego z Użytkowników jest nieodpłatne i dobrowolne. Uzyskiwanie dostępu do portalu lpnt.pl, korzystanie z usług dostępnych na portalu oraz usług powiązanych z tymi usługami jest równoznaczne z przyjęciem postanowień niniejszego regulaminu jako wiążących bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
 3. LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Użytkownik korzystający z usług Serwisu.
 4. Przedmiotem działań LUBELSKIEGO PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNEGO S.A. w ramach portalu lpnt.pl są usługi w trybie on-line oraz możliwość dodawania treści, wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych. Użytkownik ma możliwość skorzystania z udostępnionych narzędzi w postaci Serwisu i za pośrednictwem Serwisu może być stroną zawieranych umów, po wyrażeniu zgody na zawarcie wybranej umowy, oraz może posiadać dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych.

§4
Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu bez konieczności rejestracji.
 2. Użytkownicy muszą być zarejestrowani i posiadać konto w Serwisie by korzystać z dodatkowych usług świadczonych w Serwisie, dostępnych jedynie dla Użytkowników po zalogowaniu.
 3. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nieodpłatna, rejestrujący się w Serwisie Użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez LPNT w zakresie w jakim zostały one wprowadzone do Serwisu podczas procesu rejestracji oraz ich późniejszych zmianom lub usunięciu.
 4. Wszystkie nazwy użytkowników, loginy, hasła oraz inne informacje dotyczące bezpieczeństwa należy traktować jako poufne i nie przekazywać ich osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia braku zachowania poufności tych danych, możemy zablokować wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym loginy i hasła.
 5. Użytkownicy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.

§5
Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Spółkę.
 3. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane Spółce w związku z wykonywaniem Regulaminu lub umów zawartych na jego podstawie należy składać na następujące dane:LUBELSKI PARK NAUKOWO -TECHNOLOGICZNY S.A.
  ul. Dobrzańskiego 3
  20-262 Lublin

  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228715, NIP: 7122914578, REGON: 060005172.

 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2023.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *