wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
Biuletyn LPNT
Nowy numer już dostępny!
Więcej
Planujesz założyć firmę?
Uzyskaj kompleksowe wsparcie.
Więcej
Wynajem biur i sal konferencyjnych.
Sprawdź naszą ofertę.
Więcej

Projekt Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców

Projekt Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców

21.03.2022, 11:35

Wstępne wyniki oceny biznesplanów w ramach projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców, poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny biznesplanów.

Wstępna lista rankingowa po ocenie biznesplanów

Wstępna lista osób odrzuconych z powodu nie uzyskania wymaganej liczby punktów

 

 

Wyniki rekrutacji do projektu „Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców” RPLU.09.03.00-06-0046/21i

Zgodnie z § 10 ustęp 3 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2022; Oś priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości, poniżej publikujemy wyniki rekrutacji do projektu w postaci zanonimizowanych list:

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do projektu

Lista rezerwowa

 

 

Wstępne wyniki rekrutacji do projektu „Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców”

Zgodnie z § 8 ustęp 30 Regulaminu rekrutacji uczestników projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2022; Oś priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości,

Poniżej publikujemy wstępne wyniki rekrutacji do projektu:

Wstępne wyniki rekrutacji do projektu

 

 

Zawieszenie rekrutacji do projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

W związku upływem terminu naboru dokumentów rekrutacyjnych złożonych w ramach otwartego naboru wniosków, informujemy, że:

z godziną 16.00 w dniu 13.05.2022r. zawieszamy rekrutację do projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców.

 

 

 

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ!

Informujemy, że Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców.

Wszystkich Państwa zainteresowanych pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do zapoznania się z zasadami uczestnictwa w projekcie oraz do składania swoich zgłoszeń rekrutacyjnych.

Poniżej publikujemy aktualną listę załączników – regulaminów i wzorów wszystkich niezbędnych dokumentów, a także dokumentacje pomocniczą.

 

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OGŁOSZENIEM ORAZ DOKUMENTACJĄ. INFORMUJEMY, ŻE ZAMIESZCZONA DOKUMENTACJA JEST OBOWIĄZUJĄCA.

 

UWAGA!!!

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA NIEPOPRAWNYM DRUKU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZOSTANIE ODRZUCONY

 

Nabór do projektu będzie trwać w dniach 05 – 26.04.2022r. w godzinach 8:00 – 16:00, w punkcie rekrutacyjnym przy Biurze Projektu, ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.

 

Z uwagi na panującą pandemię i towarzyszące jej okoliczności oraz obostrzenia, a także mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, zachęcamy Państwa do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu z pominięciem kontaktu bezpośredniego, za pośrednictwem kuriera lub poczty.

 

Dokumenty należy składać na adres:

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

Ul. Bohdana Dobrzańskiego 3,

20-262 Lublin

(z dopiskiem LPNP)

pamiętając, że decydująca jest data i godzina wpływu do LPNT.

 

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami można będzie również składać osobiście w siedzibie LPNT (ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin), w specjalnie do tego przystosowanym oraz oznakowanym punkcie rekrutacyjnym (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

 

Całość dokumentacji należy złożyć/przesłać w jednej, prawidłowo oznaczonej kopercie zgodnie ze wzorem wskazanym w Regulaminie rekrutacji.

 

Informujemy także, że osoby przyjmujące dokumenty w punkcie rekrutacyjnym nie będą weryfikowały ich kompletności ani poprawności.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Projektów LPNT S.A. (tel. 780 117 830).

 

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji, po osiągnięciu pułapu min. 180 złożonych formularzy, rekrutacja zostaje zawieszona, przy czym nie wcześniej niż po pierwszym pełnym dniu rekrutacji o czym niezwłocznie poinformujemy Państwa na stronie internetowej www.lpnt.pl oraz
w siedzibie. Dokumenty dostarczone przed lub po terminie pozostaną nierozpatrzone. Nie odsyłamy takich dokumentów.

 

Poniżej publikujemy listę AKTUALNYCH dokumentów projektu, którymi należy posługiwać się przy kompletowaniu swojego zgłoszenia. Składanie dokumentów niezgodnych z poniższymi wzorami skutkować będzie odrzuceniem wniosku.

 

WAŻNA INFORMACJA

JAKO KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH NALEŻY ROZUMIEĆ:

 1. Podpisany Regulamin rekrutacji 
 2. Prawidłowo wypełniony i czytelnie podpisany formularz rekrutacyjny, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu rekrutacji 
 3. Odpowiednie zaświadczenie/zaświadczenia nie starsze niż 30 dni określające statut Kandydata/Kandydatki na rynku pracy (zaświadczenia np. z Urzędu Pracy, ZUS, inne – szczegółowe informacje zawiera Regulamin rekrutacji).
 4. Wypełnione i czytelnie podpisane dodatkowe oświadczenia

DODATKOWE INFORMACJE

Publikujemy także dodatkowe informacje pomocne przy przygotowaniu dokumentów, odpowiadając na najczęściej pojawiające się pytania.

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA:

 1. Regulamin rekrutacji,  
 2. Formularz rekrutacyjny, 
 3. Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego,
 4. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego, 
 5. Karta predyspozycji kandydata, 
 6. Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie  z art. 1 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013,
 7. Wzór odwołania od oceny merytorycznej, 
 8. Wzór umowy szkoleniowej, 
 9. Oświadczenie Uczestnika Projektu, 
 10. Oświadczenie RODO, 
 11. Oświadczenie dot. utworzenia dodatkowego miejsca pracy,  
 12. Oświadczenie dot. utraty pracy w wyniku COVID-19, 
 13. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego 

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *