L

Lubelski Instytut Designu regularnie zaprasza na konferencje i seminaria, by w sposób uporządkowany posłuchać wykładów, obejrzeć prezentacje, zapoznać się z doświadczeniami panelistów dotyczących poruszanego, związanego z projektowaniem, tematu. 

 

2018

Seminarium Projektowanie dostępności

23.10.2018


W gronie projektantów, ekspertów i osób reprezentujących instytucje publiczne rozmawialiśmy o tym, jak zmieniać przygotowywane usługi, rozwiązania informatyczne, produkty czy miejsca, by były bardziej dostępne dla osób starszych, doświadczających ograniczeń fizycznych czy sensorycznych. 

Rozmowę podzieliliśmy na na trzy etapy.

Pierwszy dotyczył  wymogów prawnych, czyli tego, co obecnie musimy brać pod uwagę, ale także tego, w jakim kierunku idą zmiany, zarówno w prawie unijnym, jak i krajowym. Drugi obszar dotyczył doświadczeń projektantów mierzących się z tą, wciąż nową, materią. Trzeci obszar dotyczył wsparcia dla projektantów, jakie niosą nowe technologie, a także rozwiązania społeczne. 

W spotkaniu udział wzięli lubelscy projektanci, przedstawiciele instytucji publicznych, a także eksperci, zajmujący się na co dzień kwestiami zwiększania dostępności.

PROGRAM
Wstęp i wprowadzenie do tematu – Piotr Skrzypczak, LID

Wymogi prawa – stan obecny i planowane zmiany
- dr Krzysztof Kurowski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
- Anna Kocot,  Biuro ds. osób niepełnosprawnych, Urząd Miasta Lublin
- Ewa Olejniczek-Wójcik, Departament Zarządzania RPO, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Prezentacja przypadków – rozwiązań projektowych oraz dyskusja nt. barier w projektowaniu, m.in.
- dr Edyta Lisek-Lubaś, Fundacja Repatria - Kultura i Sztuka
- Michał Martynowski, Motyf Studio
- Aneta Hernas, dyrektor Centrum Medyczne ORTO-OPTYMIST

Przegląd nowych technologii i rozwiązań społecznych w kontekście projektowania dostępności
- dr Justyna Gerłowska, Wydział Psychologii UMCS
- Marcin Matys, Centrum Aktywności Osób z Niepełnosprawnością KUL JPII
- Rafał Lis, Galeria Labirynt, koordynator dostępności


Patronat nad wydarzeniem objęli:
Rzecznik Praw Obywatelskich
Lubelska Wyżyna IT
Studio Rygalik
Lubelski Klub Biznesu  
Klub Odpowiedzialnego Biznesu

 

Więcej o efektach seminarium przeczytasz tutaj.

 


 

Siła napędowa zmian: kobiety w innowacji i kreatywności
26.04.2018
Seminarium z okazji Światowego Dnia Własności Intelektualnej zorganizowane przez Lubelski Instytut Designu wraz  z Lubelskim Klubem Biznesu, Okręgową Radą Adwokacką w Lublinie i Wydziałem Strategii i Obsługi Inwestorów/Urząd Miasta Lublin.

Seminarium było okazją do wspólnej rozmowy o roli własności intelektualnej i o tym, w jaki sposób skutecznie podnosić kreatywność i innowacyjność. Było też okazją do wymiany myśli i refleksji przez przedstawicieli różnych środowisk.


Rozmowa nr 1 „Rola własności intelektualnej w działalności zawodowej - twórczej, kreatywnej i biznesowej” (w rozmowie wzięli udział: adwokaci Paulina Bukryj – Stoś i Karol Paszek, dr Mariusz Sagan dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów UM Lublin, dr Kinga Wernicka WPiA UMCS)

Rozmowa nr 2 „Mechanizmy wspierania innowacyjności i kreatywności" (w rozmowie wzięli udział: Agnieszka Walczak – Skałecka - specjalistka - ds. marki osobistej, dr Paulina Zarębska – Denysiuk – kuratorka, edukatorka, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Małgorzata Karwicka Piękno Panie oraz Sylwia Międlar z firmy RAPA)

Moderatorami byli: Agnieszka Gąsior – Mazur (prezes LKB), dr Joanna Hołda (dyrektor LID), Michał Furmanek (UM Lublin), adw. Bartosz Przeciechowski (w imieniu ORA Lublin).

Podczas seminarium prezentowane zostały sylwetki kreatywnych i innowacyjnych kobiet z kolejnych edycji projektu „Kreatywni” .

Światowy Dzień Własności Intelektualnej (Światowy Dzień IP) został ustanowiony w 2000 r. przez państwa członkowskie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Ustalenie tego święta na 26 kwietnia nawiązuje do wejścia w życie Konwencji WIPO z 1970 r. Celem Dnia IP jest zwiększenie ogólnej wiedzy na temat własności intelektualnej.
Światowy Dzień IP daje każdego roku wyjątkową okazję do refleksji nad rolą własności intelektualnej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, prawo autorskie) w rozwoju kreatywności, innowacji i technologii.

W 2018 roku Światowy Dzień IP pod hasłem „Siła napędowa zmian: kobiety w innowacji i kreatywności” docenia błyskotliwość, pomysłowość, ciekawość i odwagę kobiet, które kształtują zmiany w świecie i naszą wspólną przyszłość.
Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) to globalne forum usług, polityki, informacji i współpracy w zakresie własności intelektualnej. Jest to samofinansująca się agencja Narodów Zjednoczonych (ONZ), z 191 państwami członkowskimi. Misją WIPO jest rozwój zrównoważonego i skutecznego międzynarodowego systemu własności intelektualnej, który umożliwia rozwój innowacji i kreatywności.

Zobacz więcej.


Konferencja „Projektowanie sportu”

Jako Lubelski Instytut Designu postanowiliśmy w jednym miejscu zebrać osoby, które profesjonalnie zajmują się sportem: projektują, organizują, finansują czy nim zarządzają, by porozmawiać o najważniejszych wyzwaniach w tym obszarze. Tak powstał pomysł zorganizowania konferencji „Projektowanie sportu".


Celem konferencji było przyjrzenie się aktualnym trendom w projektowaniu przedmiotów, usług oraz infrastruktury związanej z uprawianiem sportu.

Postanowiliśmy zdefiniować problemy i podjąć próbę wypracowania rozwiązań.

W trakcie konferencji staraliśmy się pokazać, że sport jest zjawiskiem, które także podlega projektowaniu.


Interesował nas przede wszystkim sport szeroko dostępny, amatorski i pół-amatorski, masowy, a także sportowa infrastruktura w przestrzeni publicznej. 

Tezy:
• aktywność fizyczna odgrywa coraz większą rolę w życiu mieszkańców Polski, 
• oferta produktów i usług adresowanych do osób aktywnych fizycznie rośnie z każdym rokiem,
• nowy rynek powoduje nowe wyzwania jednak wiele rozwiązań jest po prostu, kopiowanych a nie projektowanych z uwzględnieniem lokalnej specyfiki.

Uczestnikami byli:
• projektanci/tki (produktu, usług, procesu, infrastruktury, IT),
• przedsiębiorcy (producenci, usługodawcy, deweloperzy),
• organizatorzy sportu (imprez masowych, zawodów, przestrzeni publicznej).

Wykład otwarcia - Ekonomia sportu/ekonomia designu - dr Artur Borcuch, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (tłumaczenie PJM)

Dokąd biegniemy czyli rozmowa o trendach - Dorota Kabała, We Design For Physical Culture (tłumaczenie PJM)

Projektowanie przestrzeni publicznej przyjaznej uprawianiu sportu - rozmowa, w której udział wzięli:
• Grzegorz Gądek, Fundacja Skwer Sportów Miejskich Warszawa 
• Joanna Mirska-Żółkiewska, JMZ APA Kraków
• Wojciech Januszczyk, Garden Concept Lublin

Sport a usługa - rozmowa, w której udział wzięli:
• Marek Tronina, Fundacja Maraton Warszawski
• Jarek Kwit, trener osobisty, dietetyk
• Ewelina Borowska, Dawid Pasierbowicz, High Life Studio Lublin

Projektowanie sportu - jak to się robi? - analiza przypadków
• Dorota Kabała, We Design For Physical Culture - case study dot. projektowania produktu
• Krzysztof Dołęgowski - Inov-8 - proces projektowania produktów specjalistycznych 

Inspiracje czyli co się projektuje w Lublinie.

• Marszka - Marta Sienkiewicz
• Senstudio - Karolina Józwik
• Lejdis Studio - Kamil Magoś
• Klastyczny Pilates Studio - Mariola Wantlandt
• Project Beast - Paweł Niewęgłowski

 

Organizator:
Lubelski Instytut Designu / Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. 


Patronat:
• Polski Komitet Olimpijski

 

 

• Marszałek Województwa Lubelskiego

 

 

• Prezydent Miasta Lublin


 

Partnerzy:
• We Design For Physical Culture
• Inov-8
• JMZ APA
• Garden Concept
• Fundacja Maraton Warszawski
• Fundacja Skwer Sportów Miejskich 

 

Konferencja zrealizowana dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

 

Zobacz więcej.

 


2017

Konferencja „Wyzwania przyszłości”

31 maja 2017

  • 10:00 - Prezentacja LID, czyli o tym co przez ostatni rok udało się zrobić.
  • 10:30 - Design miejski odpowiedzią na wyzwania miast przyszłości. Wprowadzenie dr Magdalena Piłat-Borcuch. Dyskusja z udziałem Katarzyny Szczypior, architektki krajobrazu oraz Marka Poznańskiego, menadżera śródmieścia UM Lublin.  
  • 12:00 - Psychologia i roboty czyli co przynosi rozwój technologiczny w obszarze opieki nad osobami zależnymi. Rozmowa z dr Justyną Gerłowską z Uniwersytetu Medycznego, członkiem  zespołu RAMCIP.
  • 13:30 - Jak idea zrównoważonego rozwoju wpływa na projektowanie mieszkań. Prezentacja Agaty Czachórskiej z IKEA Polska.
  • 15:00 - Networking.

Pretekstem do spotkania były 2 urodziny Lubelskiego Instytutu Designu

Zobacz więcej.

 


 

2016

Rozmowa o przyszłości projektowania.
1 czerwca 2016

Gośćmi byli:

  • Agata Nowotny (redaktor naczelna magazynu FUTU)
  • prof. Jan Pomorski (pełnomocnik Prezydenta ds. współpracy z Uczelniami Wyższymi)
  • Radosław Nowakowski (projektant)

 

Spotkanie zorganizowane w ramach 1. urodzin LID. 

Zobacz więcej.

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba