13.11.2018

"Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim" nabór w dniach 5-9.11.2018 r.

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 5.11.2018 - 9.11.2018 r.

05.11.2018

"Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim" nabór w dniach 29-31.10.2018 r.

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 29.10.2018 - 31.10.2018 r.

02.11.2018

USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP W PODREGIONIE LUBELSKIM" - ZMIANA KRYTERIÓW NABORU OD 5.11.2018

Informujemy, iż od dnia 5 listopada 2018 r. nastąpi zmiana kryteriów naboru i dostęp do środków w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania ograniczamy do przedsiębiorstw wysokiego wzrostu. 

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu - przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.

Ograniczenie będzie obowiązywało do odwołania. 

30.10.2018

"Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim" nabór w dniach 22-26.10.2018 r.

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 22.10.2018 - 26.10.2018 r.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba