19.09.2018

USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP W PODREGIONIE LUBELSKIM" - ZMIANA KRYTERIÓW NABORU OD 1.10.2018

1 października 2018 r. nastąpi zmiana kryteriów naboru. Osoby posiadające wykształcenie policealne i wyższe będą miały możliwości zakwalifikowania się do projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim" pod warunkiem delegowania przez przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu.

***

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu - przedsiębiorstwo o największym potencjale do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.

 

17.09.2018

"Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim" nabór w dniach 10-14.09.2018 r.

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 10.09.2018 - 14.09.2018 r.

10.09.2018

"USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP W PODREGIONIE LUBELSKIM" NABÓR W DNIACH 3.09-7.09.2018 R.

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim". 

 

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 3.09.2018 - 07.09.2018 r.

03.09.2018

"USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP W PODREGIONIE LUBELSKIM" NABÓR W DNIACH 27-31.08.2018 R.

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 27.08.2018 - 31.08.2018 r.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba