Z

Zadaniem Lubelskiego Parku Naukowo – Technologicznego S.A. jest ułatwianie przepływu wiedzy między biznesem a nauką. Nasz zespół pomaga początkującym przedsiębiorcom w uruchomieniu i prowadzeniu własnej działalności oraz w transferze technologii. Udostępniamy nieruchomości i infrastrukturę techniczną zapewniając przedsiębiorcom korzystne warunki prowadzenia działalności.

STRUKTURA

Zarząd

Magdalena Stachyra - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Krystian Kłoczkowski: Przewodniczący RN
Tomasz Rogowski: Zastępca Przewodniczącego RN
Katarzyna Zawiślak: członek RN
Zbigniew Grądzki: członek RN
Bartosz Sołowiej: członek RN

Akcjonariat

Samorząd Województwa Lubelskiego 96,66%

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 3,34%

Image

Lokatorzy

PK Energia logo

PK Energia

VitaGenum logo

VitaGenum

iWisher logo

iWisher

Laboratorium Badań Genetycznych logo

Laboratorium Badań Genetycznych

Antara Systemy Informatyczne logo

Antara Systemy Informatyczne

DevTec logo

DevTec

HD Multimedia logo

HD Multimedia

MILIONOCZU logo

MILIONOCZU

Milo Solutions logo

Milo Solutions

Sublo logo

Sublo

WOODINSPECTOR logo

WOODINSPECTOR

Nexbio logo

Nexbio

Glenbrook Investments logo

Glenbrook Investments

StartStop.pl logo

StartStop.pl

Spełnione Marzenia logo

Spełnione Marzenia

Aldesa logo

Aldesa

Tytuł zastępczy

Tytuł zastępczy

PK Energia logo

PK Energia

VitaGenum logo

VitaGenum

iWisher logo

iWisher

Laboratorium Badań Genetycznych logo

Laboratorium Badań Genetycznych

Antara Systemy Informatyczne logo

Antara Systemy Informatyczne

DevTec logo

DevTec

HD Multimedia logo

HD Multimedia

MILIONOCZU logo

MILIONOCZU

Milo Solutions logo

Milo Solutions

Sublo logo

Sublo

WOODINSPECTOR logo

WOODINSPECTOR

Nexbio logo

Nexbio

Glenbrook Investments logo

Glenbrook Investments

StartStop.pl logo

StartStop.pl

Spełnione Marzenia logo

Spełnione Marzenia

Aldesa logo

Aldesa

Tytuł zastępczy

Tytuł zastępczy

WestAutoTrade logo

WestAutoTrade

WestTradeGroup logo

WestTradeGroup

ChipCraft logo

ChipCraft

SVP2 logo

SVP2

Chemnovatic logo

Chemnovatic

Amos logo

Amos

Piano Center logo

Piano Center

Clean Concept Logo

Clean Concept

Świat Seniora logo

Świat Seniora

LTNT logo

LTNT

PKDE logo

PKDE

Microbe logo

Microbe

Startup Academy logo

Startup Academy

Bioseed FcBiotech logo

Bioseed FcBiotech

Air D logo

Air D

ATABE logo

ATABE

Spółdzielnia socjalna Nova logo

Spółdzielnia socjalna Nova

Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych logo

Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych

Sales-care logo

Sales-care

Novetech logo

Novetech

Insytut Badawczo - Rozwojowy LPNT logo

Insytut Badawczo - Rozwojowy LPNT

Novis Servis logo

Novis Servis

Tytuł zastępczy

Ecointegral

NutriTech logo

NutriTech

Intrapack logo

Intrapack

BLIRT logo

BLIRT

KS engineering technology logo

KS engineering technology

Lexmid logo

Lexmid

Biokinetica logo

Biokinetica

Aryxe logo

Aryxe

Nathan and Nathan Consultants logo

Nathan and Nathan Consultants

Progress Plus logo

Progress Plus

Colibri Poland logo

Colibri Poland

Creotech logo

Creotech

Green Power Systems logo

Green Power Systems

Ekodrzwi logo

Ekodrzwi

Raven Expert logo

Raven Expert

Polserwis logo

Polserwis

Edu Sense logo

Edu Sense

Nature Line logo

Nature Line

Biowatt logo

Biowatt

Eurobudtrans logo

Eurobudtrans

Lublin Ventures logo

Lublin Ventures

Batterline logo

Batterline

Pool Intelligence logo

Pool Intelligence

CTAdventure logo

CTAdventure

OneMeter logo

OneMeter

Electrotile logo

Electrotile

Agritech Hub logo

Agritech Hub

Breshke Design logo

Breshke Design

Tytuł zastępczy

OneMeter

WestAutoTrade logo

WestAutoTrade

WestTradeGroup logo

WestTradeGroup

ChipCraft logo

ChipCraft

SVP2 logo

SVP2

Chemnovatic logo

Chemnovatic

Amos logo

Amos

Piano Center logo

Piano Center

Clean Concept Logo

Clean Concept

Świat Seniora logo

Świat Seniora

LTNT logo

LTNT

PKDE logo

PKDE

Microbe logo

Microbe

Startup Academy logo

Startup Academy

Bioseed FcBiotech logo

Bioseed FcBiotech

Air D logo

Air D

ATABE logo

ATABE

Spółdzielnia socjalna Nova logo

Spółdzielnia socjalna Nova

Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych logo

Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych

Sales-care logo

Sales-care

Novetech logo

Novetech

Insytut Badawczo - Rozwojowy LPNT logo

Insytut Badawczo - Rozwojowy LPNT

Novis Servis logo

Novis Servis

Tytuł zastępczy

Ecointegral

NutriTech logo

NutriTech

Intrapack logo

Intrapack

BLIRT logo

BLIRT

KS engineering technology logo

KS engineering technology

Lexmid logo

Lexmid

Biokinetica logo

Biokinetica

Aryxe logo

Aryxe

Nathan and Nathan Consultants logo

Nathan and Nathan Consultants

Progress Plus logo

Progress Plus

Colibri Poland logo

Colibri Poland

Creotech logo

Creotech

Green Power Systems logo

Green Power Systems

Ekodrzwi logo

Ekodrzwi

Raven Expert logo

Raven Expert

Polserwis logo

Polserwis

Edu Sense logo

Edu Sense

Nature Line logo

Nature Line

Biowatt logo

Biowatt

Eurobudtrans logo

Eurobudtrans

Lublin Ventures logo

Lublin Ventures

Batterline logo

Batterline

Pool Intelligence logo

Pool Intelligence

CTAdventure logo

CTAdventure

OneMeter logo

OneMeter

Electrotile logo

Electrotile

Agritech Hub logo

Agritech Hub

Breshke Design logo

Breshke Design

Tytuł zastępczy

OneMeter

Full image module

Plan Budynku

Dotknij dwukrotnie aby przybliżyć. Przesuń palcem by zmienić widok.

Full image chocolat module

Rekomendacja

Z zespołem Parku współpracowaliśmy przy kilku projektach i z pewnością jeszcze kilka wspólnie zrealizujemy.
Tomasz Czapliński
  • Tomasz Czapliński
  • SpeedUp Venture Capital Group

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba