Generic filters
Search in excerpt
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty

Przedmiot działalności

Celem działalności Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. jest wspieranie szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. realizuje cele działalności poprzez wparcie przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia i tworzenia działalności oraz rozwoju przedsiębiorstw w zakresie innowacji i technologii.

Celem działalności Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. jest również wspieranie rozwoju potencjału naukowo-badawczego województwa lubelskiego. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. realizuje cele działalności poprzez wparcie prowadzenia badań naukowych, działań edukacyjnych, prowadzenie prac rozwojowych oraz wdrażanie rozwiązań innowacyjnych.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. w ramach przedmiotu swojej działalności:

 • wynajmuje powierzchnie biurowe oraz laboratoryjno-produkcyjne;
 • wspiera inkubowanie firm rozpoczynających działalność i zapewnienie usług wsparcia dla innowacyjnych firm;
 • prowadzi działania informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie promocji innowacyjności i transferu technologii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a także przedsiębiorstw i jednostek na każdym etapie rozwoju;
 • pozyskuje inwestorów zewnętrznych oraz środki zewnętrzne niezbędne na realizację przedmiotu działalności oraz wskazanych celów działalności.

Ponadto przedmiot działalności Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. obejmuje:

 • wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
 • prowadzenie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
 • prowadzenie finansowych działalności usługowych, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych;
 • prowadzenie pozostałej działalności naukowej i technicznej;
 • działalność twórczą związaną z kulturą i rozrywką;
 • działalność edukacyjną;
 • działalność związana z administracyjną obsługą biura i wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej;
Metryka dokumentu