Generic filters
Search in excerpt
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty

Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. udziela informacji nieopublikowanych na stronie internetowej BIP na wniosek zainteresowanego podmiotu lub osoby.

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej (załącznik)

Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na:

  • adres do korespondencji: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
                                                  ul. Dobrzańskiego 3
                                                  20 – 262 Lublin

lub

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2022 r. poz. 902 z późn. zm.) informacja publiczna udostępniana jest w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP-ie, zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w 14-dniowym terminie, Urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Metryka dokumentu