Generic filters
Search in excerpt
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty

O Parku

Misją Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. jest wspieranie rozwoju województwa Lubelskiego przez stworzenie przestrzeni dla współpracy uczelni, przedstawicieli biznesu i środowiska start-upowego. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. jest instytucją otoczenia biznesu.

Zadaniem Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. jest ułatwianie przepływu wiedzy między biznesem a nauką oraz promocja postaw innowacyjnych i przedsiębiorczości.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. współpracuje z krajowymi i zagranicznymi uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami innowacyjnymi, parkami naukowymi i technologicznymi oraz inkubatorami innowacyjnymi i technologicznymi, w celu stworzenia sieci współpracy i przestrzeni do transferu rozwiązań innowacyjnych.

Zespół LPNT pomaga początkującym przedsiębiorcom w uruchomieniu i prowadzeniu działalności, a także tworzeniu innowacji oraz technologii i ich wdrażaniu na rynek. Prowadzi również działania informacyjne, szkoleniowe i doradcze w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, promocji innowacyjności i transferu technologii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a także przedsiębiorstw i jednostek na każdym etapie rozwoju.

Metryka dokumentu