Generic filters
Search in excerpt
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty

Władze Spółki

Zarząd
Magdalena Stachyra – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza
Krystian Kłoczkowski – Przewodniczący RN
Anna Michalewska – Zastępca Przewodniczącego RN
Katarzyna Zawiślak – członek RN
Zbigniew Grądzki – członek RN
Bartosz Sołowiej – członek RN

Metryka dokumentu