L

Lubelski Instytut Designu zaprasza na seminarium dla projektantów pt. Projektowanie dostępności.

Wtorek, 23.10.2018, 10:00 - 14:00, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, sala południowa, ul. Dobrzańskiego 3, Lublin.
 

IDEA
Większa otwartość na niedostrzegane dotąd grupy to nie tylko moralna satysfakcja, ale także zwiększenie puli potencjalnych odbiorców, co przekłada się na wymierny zysk.  

Chcemy porozmawiać w gronie projektantów, ekspertów i osób reprezentujących instytucje publiczne o tym, jak zmieniać przygotowywane usługi, rozwiązania informatyczne, produkty czy miejsca, by były bardziej dostępne dla osób starszych, doświadczających ograniczeń fizycznych czy sensorycznych. 

Naszą rozmowę chcemy podzielić na trzy etapy.

Pierwszy dotyczyć będzie wymogów prawnych, czyli tego, co obecnie musimy brać pod uwagę, ale także tego, w jakim kierunku idą zmiany, zarówno w prawie unijnym, jak i krajowym. 

Drugi obszar będzie dotyczyć doświadczeń projektantów mierzących się z tą, wciąż nową, materią. Chcemy posłuchać kilku historii dotyczących zwiększania dostępności. Zarówno tych, które zakończyły się sukcesem, jak i tych, które nie mogą się tym pochwalić. Będzie to także czas na zadawanie pytań i wzajemną inspirację. 

Trzeci obszar dotyczyć będzie wsparcia dla projektantów, jakie niosą nowe technologie, a także rozwiązania społeczne. Często nie mamy świadomości, jak wiele rozwiązań jest w zasięgu ręki. Chcemy udowodnić, że zazwyczaj wystarczy połączyć istniejące już metody, by projektowane rozwiązania były otwarte na większą grupę odbiorców. 

W spotkaniu udział wezmą lubelscy projektanci, przedstawiciele instytucji publicznych, a także eksperci, zajmujący się na co dzień kwestiami zwiększania dostępności.


PROGRAM

10:00 Wstęp i wprowadzenie do tematu – Piotr Skrzypczak, LID

10:15 Wymogi prawa – stan obecny i planowane zmiany, m.in.
- Krzysztof Kurowski, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
- dr Monika Zima-Parjaszewska, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
- Joanna Olszewska, dyrektor Biura ds. osób niepełnosprawnych, Urząd Miasta Lublin
- Ewa Olejniczek-Wójcik, Departament Zarządzania RPO, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

11:15 Przerwa kawowa

11:30 Prezentacja przypadków – rozwiązań projektowych oraz dyskusja nt. barier w projektowaniu, m.in.
- dr Edyta Lisek-Lubaś, Fundacja Repatria - Kultura i Sztuka
- Michał Martynowski, Motyf Studio
- Aneta Hernas, dyrektor Centrum Medyczne ORTO-OPTYMIST

12:30 Przerwa kawowa

12:45 Przegląd nowych technologii i rozwiązań społecznych w kontekście projektowania dostępności, m.in.
- dr Justyna Gerłowska, Wydział Psychologii UMCS
- Marcin Matys, Centrum Aktywności Osób z Niepełnosprawnością KUL JPII
- Rafał Lis, Galeria Labirynt, koordynator dostępności

13:45 Podsumowanie i zakończenie

(Program może ulec nieznacznym modyfikacjom)


Patronat nad wydarzeniem objęli:

Rzecznik Praw Obywatelskich

Lubelska Wyżyna IT

Studio Rygalik

Lubelski Klub Biznesu  

Klub Odpowiedzialnego Biznesu
 

 

Spotkanie będzie tłumaczone na PJM.Wstęp wolny. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt mailowy: p.skrzypczak@lpnt.pl.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba