T

TypoLub vol IV.

DOBRZE SIĘ SKŁADA

Spotkania typograficzne „Typolub” są konferencją z cyklem warsztatów. Koncentrujemy się na zagadnieniach związanych z komunikacją wizualną ze szczególnym naciskiem na typografię. Podczas poprzednich edycji przybliżaliśmy państwu projektantów z kręgu alfabetu cyrylickiego, Rosja, Bułgaria, Ukraina. W tym roku wprowadzamy was w nowy krąg alfabetyczny – Yanek Iontef przybliży nam typografów z Izraela oraz poprowadzi warsztaty projektowania szablonowych liter hebrajskich. Tradycyjnie również odbędą się warsztaty wyczynowe w zecerni i drukarni Domu Słów-Izby Drukarstwa. Ponadto oczywiście seria prezentacji i wystawa.

 

09-11 Listopada godz. 8.00-13.00
miejsce: Dom Słów – Izba Drukarstwa, Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN"

 

TypoLub to cykl spotkań poświęconych typografii i grafice użytkowej.

To próba włączenia projektowania graficznego do aktualnej dyskusji na temat znaczenia komunikacji międzykulturowej. Interesuje nas pokazanie i zrozumienie relacji między tradycyjnym medium, jakim jest druk a nowymi, cyfrowymi wcieleniami typografii. Dlatego przyglądamy się zmianom zachodzącym w grafice użytkowej związanymi z rewolucją informacyjną i nowymi mediami.

Chcemy, aby Lublin stał się miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy tradycją typograficzną Wschodu i Zachodu. Zależy nam na obudzeniu zainteresowania liternictwem cyrylickim, które może być jednym z narzędzi budowania dialogu.

 

 

PROGRAM

Warsztaty:

 • Branding / Rebranding — po co tworzyć / zmieniać wizerunek? – Filip Zagórski
 • Warsztaty projektowania szablonowych liter hebrajskich – Yanek Iontef [ENG]
 • Digitalizacja krojów pism — przygotowanie, testowanie, wydanie funkcjonalnego fontu – D Langosz
 • Warsztat zecerski i druk typograficzny – Robert Sawa

Szczegółowe informacje i zapisy na stronie https://teatrnn.pl/typolub/warsztaty/

 

Wykłady
 
9 Listopada  14.00-19.00

 • Ruchoma Czcionka – Ewa Satalecka
 • Papiery graficzne – skład, parametry i właściwości drukowe – Michał Büthner-Zawadzki
 • Typografia a prawo autorskie – Magdalena Miernik
 • Projektant autor po polsku - Tomasz Bierkowski
 • Projektowanie doświadczeń – Igor Gałązkiewicz

 
10 Listopada 14.30-19.00

 • Print is Dead, Long Live Print – Bogna Otto-Węgrzyn, Katarzyna Wolny-Grządziel, Roman Kaczmarczyk
 • TypoPolo — Polska Typografia Wernakularna – Jakub Stępień Hakobo
 • Polska typografia awangardowa* – Magda Karcz
 • Design/erzy hebrajskich czcionek [ENG] – Yanek Iontef
 • Rebranding — o co w tym wszystkim chodzi – Filip Zagórski

 
11 Listopada 14.30-17.00

 • Polski Dizajn Aktywizm – Rene Wawrzkiewicz
 • Bona Nova – Leszek Bielski
 • Font "Heneczek", wersja "Pro" – D Langosz
   

Pełny program, sylwetki ekspertów, opis miejsc na stronie https://teatrnn.pl/typolub/program/

 

ORGANIZATORZY

Ośrodek Brama Grodzka - Teatr NN / Dom Słów - Izba Drukarstwa

 

PARTNERZY

Lubelski Instytut Designu / Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

Wydarzenie współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Lublin. 

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba