P

Projekt "Platformy startowe dla nowych pomysłów" to jeden z flagowych programów koordynowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego celem jest stworzenie w makroregionie Polski Wschodniej warunków sprzyjających rozwojowi środowiska startupowego i kształtowaniu ich globalnego potencjału.

Aplikuj na www.platformystartowe.gov.pl i pamiętaj o wyborze CONNECT.

Masz mniej niż 35 lat i głowę pełną pomysłów? Damy Ci szansę na rozwinięcie skrzydeł i zrobienie biznesu na własnej pasji. To oficjalne – decyzją PARP zostaliśmy jednym z trzech animatorów platform startowych. Co to oznacza? Dzięki procesowi inkubacji, warsztatom i doradztwie mentorów, młode osoby zyskają szansę na założenie i rozwinięcie własnej firmy.

Pomysłodawcom zgłoszonym do platformy startowej CONNECT gwarantujemy udział w trzydniowym zjeździe zerowym „kick off session”, a także sześciu dwudniowych zjazdach o następującej tematyce: praca nad pomysłem metodą Lean Canvas, Business Model Canvas, zarządzanie firmą, zarządzanie HR, team building, leadership, UX, wycena projektu, przygotowanie do spotkań z inwestorem, crowdfunding, branding, marketing, sprzedaż, rynki zagraniczne, prawne aspekty prowadzenia firmy, finanse i księgowość oraz negocjacje.

Uczestnikom naszego programu akceleracyjnego proponujemy również warsztaty teambuildingowe, warsztaty pitchingu, indywidulane sesje mentorskie oraz spotkania indywidualne z opiekunami startupów. Pomysłodawcy mogą też liczyć na wsparcie w zakresie procesu zakładania spółki, a także kwestii formalnych wynikających z regulaminu projektu i umowy na inkubację.

Na uczestników programu czekają również dwie autorskie formy wsparcia – „Szef” i „Ścieżka VC”, które są wdrażane dzięki partnerstwu z przedstawicielami dużych firm oraz funduszami Venture Capital.

Mentorzy

Dysponujemy grupą 12 mentorów posiadających ponadprzeciętne doświadczenie i kwalifikacje w dziedzinie uruchamiania działalności gospodarczej. Mentor to dla nas osoba, która swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami wspiera pomysłodawcę (lub zespół pomysłodawców) w procesie realizacji programu inkubacji. Mentorami w projekcie są przedsiębiorcy zarządzający dużymi przedsiębiorstwami, aniołowie biznesu, ekonomiści z wieloletnim doświadczeniem, eksperci wspierający kreowanie i wdrażanie pomysłów biznesowych.

Wybraliśmy mentorów, którzy wraz z pomysłodawcami, wypracują wizję ich biznesu. Będą inspirować, przewodzić i stymulować do działania.

Wsparcie

Zakres usług podstawowych

Aby zapewnić startupom kompleksowe wsparcie, zespoły projektowe mogą liczyć na powierzchnię biurową (wraz z infrastrukturą teleinformatyczną oraz niezbędnym wyposażeniem), a także możliwość uczestnictwa w warsztatach z zakresu wystąpień publicznych czy szkoleń z przygotowania prezentacji na sesje pitchingowe. Cennym wsparciem dla startujących przedsiębiorców będzie również obsługa księgowa i prawna, doradztwo podatkowe oraz podstawowe wsparcie marketingowe w zakresie opracowania elementów identyfikacji korporacyjnej. Autorzy wyróżniających się projektów mają też szansę na sfinansowanie udziału w międzynarodowych eventach startup-owych.

Zakres usług specjalistycznych

Podstawową ofertę wsparcia uzupełniamy o pakiet usług specjalistycznych, które są dostępne dla wszystkich startupów. Zakres wsparcia będzie dobierany indywidualnie i zgodnie z zapotrzebowaniem inkubowanych przedsiębiorstw. Obszar usług specjalistycznych zawiera wsparcie techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne. Obejmuje również szkolenia w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości, które umożliwią skuteczny rozwój produktu, począwszy od oceny potencjału rynkowego i tworzenia modelu biznesowego. W ramach programu akceleracji, przygotowujemy również analizę potrzeb klienta oraz odpowiednią strategię marketingową. Młodych przedsiębiorców wspieramy także w zakresie designu – pomagamy w pracach projektowych, wizualnym kreowaniu marki, tworzeniu nazw i znaków firmowych.

Dodatkowe świadczenia

Oprócz wsparcia merytorycznego, przygotowaliśmy autorskie programy „Szef” oraz „Ścieżka VC”, które wdrażamy dzięki partnerstwu z przedstawicielami dużych firm oraz funduszami Venture Capital. Wartościowym uzupełnieniem naszej oferty jest Karta „Biznes Benefit”.

Program „Szef” umożliwia odbycie stażu typu „job shadowing”. Jest to wyjątkowo efektywny model współpracy, polegający na spędzeniu dwóch tygodni w charakterze „cienia” prezesa/dyrektora korporacji lub innej osoby zajmującej kierownicze stanowisko. Zależy nam, by obszar odpowiedzialności korespondował z profilem startupu. Zdobyte doświadczenie biznesowe, nawiązane relacje, a także możliwość testowania usługi wśród klientów dużej firmy, stanowią wyróżniający element oferowanego przez nas programu akceleracyjnego.

Specjalna ścieżka VC zakłada z kolei dodatkowe wsparcie wybranych projektów przez konsorcjum funduszy inwestycyjnych (partnerów platformy startowej). Pozwoli to startupom na zdobycie szerokich kontaktów i wiedzy finansowej niezbędnej w tworzeniu modelu biznesowego, wiedzy specjalistycznej oraz prawnej inwestorów, a także możliwości zaprezentowania się przed potencjalnymi partnerami biznesowymi.

Karta „Biznes Benefit” jest jednym z instrumentów, dzięki któremu Miasto Lublin promuje ideę startupów, buduje system preferencji oraz tworzy środowisko sprzyjające zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności.

Kartę „Biznes Benefit” mogą otrzymać startupy funkcjonujące na terenie miasta, które:

  • są (bądź były w ciągu ostatnich 12 miesięcy) lokatorami jednego z inkubatorów/akceleratorów przedsiębiorczości,
  • są członkiem koła naukowego lub uczestnikiem jednej z inicjatyw skupiających osoby zainteresowane prowadzeniem działalności w obszarze nowoczesnych technologii.

Karta „Biznes Benefit” uprawnia jej użytkowników do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez partnerów biorących udział w programie.

Jak aplikować?

Dofinansowanie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce Wschodniej”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, 2014-2020.

Kto może otrzymać dotację nawet do 800 000 złotych?

Mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa w formie spółki kapitałowej (przepisy kodeksu spółek handlowych), które pozytywnie zakończyły program inkubacji w ramach Platform Startowych.

W jaki sposób można się zgłosić?

Więcej informacji na poniższej stronie.

Projekt pt.: Platforma Startowa: Connect jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba