Twój pomysł nasze wyzwanie

Najnowszy projekt

Tytuł zastępczy

Aktualności

13.03.2020

Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości - aktualizacja

06.03.2020

"Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości" - aktualizacja

05.03.2020

Konferencja pt. „Możliwości rozwoju jednostek samorządu terytorialnego” w LPN-T

26.02.2020

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie „Utworzenie Centrum Nauki w przestrzeni Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego" (Znak sprawy: PN.1/2020)

24.02.2020

Wstępne wyniki rekrutacji do projektu "Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości" - UWAGA AKTUALIZACJA

10.02.2020

Zasady uproszczenia oraz usługi związane z uruchomieniem biznesu - druga wizyta studyjna partnerów projektu START EASY w Bolonii

W dniach 28 – 29 stycznia 2020 r. w Bolonii (Włochy) odbyło się spotkanie partnerów z 7 krajów Unii Europejskiej połączone z wizytą studyjną w ramach projektu “START EASY - Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge” (Inteligentne narzędzia do szybkiego i łatwego zakładania firm: zasada jednorazowości). Projekt ma na celu promowanie i wymianę praktyk administracyjnych poprawiających konkurencyjność firm i start-upów w partnerskich regionach europejskich, zapewniając inteligentne narzędzia do zakładania działalności gospodarczej w sposób szybki i łatwy.

03.01.2020

Wyniki rekrutacji do projektu „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości”

09.12.2019

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia na usługę ochrony obiektów Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. przy ul. Dobrzańskiego 1 i 3 w okresie 1.01.2020 r. - 31.12.2020.

Budynek LPNT

Image static
B

Budynek został zaprojektowany w konstrukcji żelbetonowej, szkieletowej, monolitycznej, z zewnętrznymi ścianami wykonanymi jako warstwowe z betonu architektonicznego z przeszkleniami z fasad aluminiowo-szklanych oraz doświetleniami traktów wewnętrznych poprzez atria - ogrody wewnętrzne, świetliki dachowe i szczeliny w stropach.

Image static

Rekomendacja

Profesjonalizm i pełne oddanie realizowanym przedsięwzięciom jest tym, co wyróżnia zespół LPNT.
Piotr Pietrzak
  • Piotr Pietrzak
  • IBM

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba