Twój pomysł nasze wyzwanie

LPNT stwarza atmosferę i daje narzędzia do szybkiego rozwoju innowacyjnego biznesu.

Najnowszy projekt

Tytuł zastępczy

DOFINANSOWANIE DLA MŚP NA ZAKUP USŁUG ROZWOJOWYCH

  • wsparcie dla 1334 przedsiębiorstw i 3130 ich pracowników
  • dofinansowanie do 5 000 zł na pracownika i 15 000 zł rocznie na przedsiębiorstwo
  • refundacja od 60% do 80% wartości usługi rozwojowej
zobacz szczegóły

Aktualności

16.07.2018

USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP W PODREGIONIE LUBELSKIM" NABÓR W DNIACH 09-13.07.2018R.

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 09.07.2018 - 13.07.2018 r.

09.07.2018

USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP W PODREGIONIE LUBELSKIM" NABÓR W DNIACH 02-06.07.2018R.

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 02.07.2018 - 06.07.2018 r.

02.07.2018

USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP W PODREGIONIE LUBELSKIM" NABÓR W DNIACH 25-29.06.2018R.

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 25.06.2018 - 29.06.2018 r.

27.06.2018

USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP W PODREGIONIE LUBELSKIM" - ZMIANA KRYTERIÓW NABORU OD 4.06.2018

Szanowni Państwo,

przypominamy, że 4 czerwca 2018 r. nastąpiła zmiana kryteriów naboru. Osoby posiadające wykształcenie policealne i wyższe nie mają możliwości zakwalifikowania się do projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Ograniczenie będzie obowiązywało do odwołania.

25.06.2018

USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP W PODREGIONIE LUBELSKIM" NABÓR W DNIACH 18-22.06.2018R.

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 18.06.2018 - 22.06.2018 r.

18.06.2018

USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP W PODREGIONIE LUBELSKIM" NABÓR W DNIACH 11-15.06.2018r.

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 11.06.2018 - 15.06.2018 r.

13.06.2018

PODDZIAŁANIE 1.2 POPW – SPOTKANIE INFORMACYJNE Z WNIOSKODAWCAMI

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Grupa PFR, zaprasza na spotkanie przedsiębiorców z sektora MSP, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, zainteresowanych wsparciem finansowym działań eksportowych tj. na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki.

PARP Grupa PFR zaprasza na spotkanie, gdzie pod okiem eksperta PARP będą Państwo mieli okazję omówić wniosek o dofinansowanie w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacji MSP. Ekspert omówi kryteria oraz udzieli odpowiedzi na pytania. Dodatkowo, wskaże najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosków oraz zaprezentuje dobre praktyki.

Działanie 1.2 POPW skierowane jest do firm, które:

• prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej potwierdzone wpisem do odpowiedniego rejestru.

• posiadają w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę).

• zainteresowane są wejściem z posiadanym produktem (wyrobem własnym lub usługą własną) na nowe rynki zagraniczne.

Termin spotkania: 21 czerwca 2018 r. (czwartek)

Miejsce spotkania: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Białystok

Formularz rejestracyjny: https://www.parp.gov.pl/50135

 

11.06.2018

USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP W PODREGIONIE LUBELSKIM" NABÓR W DNIACH 04-08.06.2018 R.

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 04.06.2018 - 08.06.2018 r.

Budynek LPNT

Image static
B

Budynek został zaprojektowany w konstrukcji żelbetonowej, szkieletowej, monolitycznej, z zewnętrznymi ścianami wykonanymi jako warstwowe z betonu architektonicznego z przeszkleniami z fasad aluminiowo-szklanych oraz doświetleniami traktów wewnętrznych poprzez atria - ogrody wewnętrzne, świetliki dachowe i szczeliny w stropach.

Image static

Rekomendacja

Profesjonalizm i pełne oddanie realizowanym przedsięwzięciom jest tym, co wyróżnia zespół LPNT.
Piotr Pietrzak
  • Piotr Pietrzak
  • IBM

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba