Twój pomysł nasze wyzwanie

LPNT stwarza atmosferę i daje narzędzia do szybkiego rozwoju innowacyjnego biznesu.

Najnowszy projekt

Tytuł zastępczy

Aktualności

16.09.2019

Konkurs Greennovations – wydłużenie terminu zgłoszeń!

Informujemy, że termin składania formularzy zgłoszeniowych w ramach konkursu dla przedsiębiorstw Greennovations zostaje wydłużony do dnia 11 października 2019 r.

09.09.2019

Innowacyjna firma. Wsparcie z Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców z woj. lubelskiego – spotkanie informacyjne w Lublinie.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaprasza przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia na realizację innowacyjnych projektów. Spotkanie odbędzie się 18 września 2019 roku o godzinie 10:00
w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym (ul. Dobrzańskiego 3, Lublin). 

09.09.2019

ZMIANA DATY ROZPOCZĘCIA REKRUTACJI DO PROJEKTU DOT. ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UWAGA! AKTUALIZACJA!

Informujemy, iż uległa zmianie data rozpoczęcia przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do Projektów:

- Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości

- Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości

NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ DNIA 25.09.2019 r.

03.09.2019

REKRUTACJA DO PROJEKTU DOT. ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w projektach na zakładanie działalności gospodarczej: "Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości"  i  "Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości". 
 
Więcej szczegółów w zakładce "działania/realizowane projekty"
 
Zapraszamy do składania dokumentów już od 18 września 2019 roku.
 
UWAGA! AKTUALIZACJA!
 
Informujemy, iż data rozpoczęcia przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych uległa zmianie.
 
NABÓR ROZPOCZNIE SIĘ W DNIU 25.09.2019 r.
 

14.08.2019

OGŁOSZENIE NR 2/08/2019 O POSTĘPOWANIU NA WYBÓR PARTNERÓW

Postępowanie na wybór Partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 2.9 Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie i pilotażowe wdrożenie kompleksowego programu edukacyjnego zwiększającego poziom zlecania i powierzania przez JST realizacji usług społecznych podmiotom ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwom społecznym (rozwój społecznie odpowiedzialnego terytorium), konkurs nr: POWR.02.09.00-IP.03-00-003/19

09.07.2019

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Szanowni Państwo,
 
niniejszym, Lubelski park Naukowo-Technologiczny SA, ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod roboczą nazwą „Dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnych do uruchomienia Multimedialnego Centrum Nauki".
 
Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do
przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub
określenia warunków umowy, ewentualnie doradztwo w ww. zakresie.
 
Przedmiotem dialogu są zagadnienia techniczne, technologiczne, prawne, wykonawcze, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne, związane z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego oraz najnowsze, najkorzystniejsze, najlepsze rozwiązania techniczne, technologiczne, prawne, organizacyjne, handlowe, ekonomiczne oraz logistyczne w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia.
 
Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej - zachęcamy do zapoznania się z załącznikami i udziale w Dialogu!

02.07.2019

Konkurs dla przedsiębiorstw - Greennovations.

Szanowni Państwo,

przekazujemy informację o ogłoszonym konkursie pn.: Greennovations - w ramach porozumienia dla ekoinnowacji. Konkurs skierowany jest do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. Jego celem jest promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska stosowanych na terenie województwa lubelskiego. Nagrodzone zostaną przedsiębiorstwa, które opracowały lub wdrożyły innowacyjny produkt, usługę lub proces, ukierunkowany na oszczędność energii, surowców, wody, redukcję odpadów, redukcję hałasu, czy redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty niezbędne do udziału w konkursie znajdą Państwo pod adresem: http://www.wfos.lublin.pl/konkurs-dla-przedsiebiorstw-greennovations.html

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie.

12.06.2019

Konkurs w ramach działania 3.9 RPO WL

Szanowni Państwo 
 
Na prośbę Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości przekazujemy informację o ogłoszonym konkursie w ramach działania 3.9 RPO WL Udział w targach i misjach. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Szczegóły w załączeniu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się informacjami o konkursie.

Budynek LPNT

Image static
B

Budynek został zaprojektowany w konstrukcji żelbetonowej, szkieletowej, monolitycznej, z zewnętrznymi ścianami wykonanymi jako warstwowe z betonu architektonicznego z przeszkleniami z fasad aluminiowo-szklanych oraz doświetleniami traktów wewnętrznych poprzez atria - ogrody wewnętrzne, świetliki dachowe i szczeliny w stropach.

Image static

Rekomendacja

Profesjonalizm i pełne oddanie realizowanym przedsięwzięciom jest tym, co wyróżnia zespół LPNT.
Piotr Pietrzak
  • Piotr Pietrzak
  • IBM

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba