Twój pomysł nasze wyzwanie

LPNT stwarza atmosferę i daje narzędzia do szybkiego rozwoju innowacyjnego biznesu.

Najnowszy projekt

Tytuł zastępczy

„Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu Województwa Lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne)...

zobacz szczegóły

Aktualności

21.02.2017

Jak zobaczyć świat. Spotkanie z Karakterem

Hasło „społeczeństwo wizualne" zaczyna dominować w opisie rzeczywistości. Dołączamy do tej rozmowy. Pretekstem jest książka Nicholasa Mirzoeff'a "Jak zobaczyć świat", a gościem dr Jakub Nowak, naukowiec specjalizujący się teorii komunikowania a także, co najistotniejsze, ceniony autor literatury fantastycznej. 


Dr Jakub Nowak - adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa na Wydziale Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zajmuje się teoriami komunikowania i mediów, w szczególności: kulturami popularnymi online; nowymi wzorcami aktywności obywatelskiej online; zmianami na rynkach medialnych wywołanymi procesami konwergencji mediów; media alternatywnymi.

Czas i miejsce: Lubelski Instytut Designu, Lubelski Park Naukowo - Technologiczny S.A., ul. Dobrzańskiego 3, Sala. Południowa.
23 lutego 2017, godz. 17:00 - 19:00

Współogranizatorem wydarzenia jest LUBLOV oraz Wydawnictwo Karakter. 
Podczas spotkania będzie możliwość zakupu książek.

17.02.2017

US/10/2017/LPNT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na  „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”.
znak sprawy: US/10/2017/LPNT.

16.02.2017

ZAPROSZENIE NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/02/2017

ZAPROSZENIE NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/02/2017 Z DN. 16/02/2016 na doradztwo podatkowe dla nie więcej niż 10 podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: CONNECT.

16.02.2017

ZAPROSZENIE NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 39/02/2017

ZAPROSZENIE NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 39/02/2017 Z DN. 16/02/2016 na obsługę prawną dla nie więcej niż 10 podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: CONNECT.

16.02.2017

ZAPROSZENIE NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 38/02/2017

ZAPROSZENIE NA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 38/02/2017 Z DN. 16/02/2016 na obsługę księgową dla nie więcej niż 10 podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: CONNECT.

13.02.2017

US/6/2017/LPNT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na  „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”
znak sprawy: US/6/2017/LPNT

13.02.2017

US/7/2017/LPNT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRNICZONYM na  „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”
znak sprawy: US/7/2017/LPNT

13.02.2017

US/8/2017/LPNT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na  „REALIZACJA USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA PODMIOTÓW INKUBOWANYCH W RAMACH PLATFORMY STARTOWEJ: CONNECT”
znak sprawy: US/8/2017/LPNT

Budynek LPNT

Image static
B

Budynek został zaprojektowany w konstrukcji żelbetonowej, szkieletowej, monolitycznej, z zewnętrznymi ścianami wykonanymi jako warstwowe z betonu architektonicznego z przeszkleniami z fasad aluminiowo-szklanych oraz doświetleniami traktów wewnętrznych poprzez atria - ogrody wewnętrzne, świetliki dachowe i szczeliny w stropach.

Image static

Rekomendacja

Profesjonalizm i pełne oddanie realizowanym przedsięwzięciom jest tym, co wyróżnia zespół LPNT.
Piotr Pietrzak
  • Piotr Pietrzak
  • IBM

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba