wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
Biuletyn LPNT
Nowy numer już dostępny!
Więcej
Planujesz założyć firmę?
Uzyskaj kompleksowe wsparcie.
Więcej
Wynajem biur i sal konferencyjnych.
Sprawdź naszą ofertę.
Więcej

Podpisanie listów dot. współpracy w zakresie utworzenia Lubelskiego Klastra Wodorowego i Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Podpisanie listów dot. współpracy w zakresie utworzenia Lubelskiego Klastra Wodorowego i Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego

27.04.2023, 13:59

Dziś w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zostały podpisanie listy intencyjne dotyczące współpracy w zakresie utworzenia Lubelskiego Klastra Wodorowego i Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Strony będą działały na rzecz zagospodarowania strumieni odpadowych w kierunku wytworzenia innych produktów czy ograniczenia emisji zanieczyszczeń. Dzisiejsze wydarzenie jest wstępem do podpisania porozumień o utworzeniu tych podmiotów, co nastąpi w drugim dniu Samorządowego Kongresu Trójmorza, tj. 17 maja br. w ramach Forum Gospodarczego.

Listy podpisywali przedstawiciele:

· Województwa Lubelskiego, tj. marszałek Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski,

· Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., tj. prezes zarządu Kasjan Wyligała oraz wiceprezes zarządu Dariusz Dumkiewicz,

· Magdalena Stachyra, prezes zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A.,

· Paweł Bryda, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,

· przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A., tj. prezes zarządu Jarosław Kwasek oraz wiceprezes zarządu Grzegorz Dolecki.

Planowane utworzenie klastrów jest odpowiedzią na potrzeby współczesnej gospodarki w dążeniu do realizacji polityki ochrony środowiska oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego mieszkańcom województwa lubelskiego i stworzenia obszaru korzystającego z czystej, przyjaznej dla środowiska energii.

– Do 2050 roku Unia Europejska będzie wymagała przejścia na zeroemisyjną energię. Technologie wodorowe są technologiami przyszłości, które trzeba udoskonalać, optymalizując jej opłacalność i ograniczając koszty dla społeczeństwa. Dzisiaj jednoczymy się w działaniach na rzecz czystego ekologicznie wodoru, co ma przynieść

mierzalne efekty dla regionu. Musimy pamiętać, że Europa zawsze przodowała w rozwiązaniach klimatycznych oraz pracy nad zieloną energią. To wydarzenie spowoduje zacieśnianie współpracy między województwem a wielkimi spółkami Lubelszczyzny, dzięki czemu będziemy mogli aplikować o środki europejskie na badania i rozwój – podkreślał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Misją Lubelskiego Klastra Wodorowego jest nawiązanie stałej sieci współpracy opartej na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych. Szczególnie istotnym elementem będzie produkcja wodoru w procesie elektrolizy z wykorzystaniem energii produkowanej z instalacji odnawialnych źródeł energii przy uwzględnieniu realizacji Polskiej Strategii Wodorowej. Obszary tematyczne, w których działać będą Strony, to m.in. produkcja i zagospodarowanie wodoru z wykorzystaniem OZE. Klaster połączy przedsiębiorców branży chemicznej oraz branż pokrewnych.

Z kolei celem powołania Lubelskiego Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ) jest stworzenie otoczenia biznesowego i technologicznego oraz nawiązanie stałej sieci współpracy opartej na transferze wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych. Następstwem będzie stworzenie otoczenia biznesowego ukierunkowanego na realizację celów polityki zrównoważonego rozwoju oraz działania zmierzające do poprawy jakości stanu środowiska.

Podpisane listy zakładają współdziałanie z podmiotami publicznymi i prywatnymi, w tym: instytucjami samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami, uczelniami, instytucjami otoczenia biznesu i wszystkimi innymi podmiotami zainteresowanymi wspieraniem tematyki nowo powstałych klastrów.

Podejmowane działania w zakresie gospodarki wodorowej i GOZ są zgodne z celami dokumentów strategicznych na szczeblu województwa, tj. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku oraz Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

– Powołanie Klastra Gospodarki Obiegu Zamkniętego i Klastra Wodorowego to jeden z elementów przyszłej transformacji energetycznej. Bogdanka już teraz w ramach realizowanych projektów poszukuje możliwości ograniczania wytwarzania odpadów i ich dalszego wykorzystania. Razem z największymi spółkami z Lubelszczyzny

chcemy wspólnie działać nie tylko na rzecz ochrony środowiska, ale również w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla jego mieszkańców – mówi Kasjan Wyligała, prezes zarządu LW Bogdanka.

– Lubelski Węgiel Bogdanka jest naturalnym partnerem projektów, dla których powołano dziś Klastry Wodorowy i Gospodarki Obiegu Zamkniętego. To szansa na jeszcze większy rozwój Lubelszczyzny. Dzięki tym projektom możemy wykorzystać wiedzę i doświadczenia Bogdanki w realizacji projektów Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Widzimy również ogromny potencjał w rozwoju technologii wodorowych – powiedział Dariusz Dumkiewicz, wiceprezes zarządu ds. handlu i inwestycji LW Bogdanka.

– Połączenie aspektów współpracy i konkurencji sprawia, że rozwój klastrów w dzisiejszym świecie jest jednym z najlepszych sposobów na zapewnienie przewagi konkurencyjnej współpracujących w ich ramach podmiotów. Współpraca taka to również skuteczna promocja regionu, tworzenie efektywnych mechanizmów wsparcia działalności przez władze regionu, dostęp do sieci powiązań i kontaktów partnerów, szybsza dyfuzja innowacji, transfer technologii, skrócenie cyklu życia produktów, ale również – co niezwykle istotne – dostęp do źródeł finansowania. Klastry bowiem w nowym okresie programowania 2021-2027 mają świetną perspektywę na uzyskanie wsparcia finansowego – mówiła Magdalena Stachyra, prezes zarządu Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

– Klaster wodorowy, w którym będziemy liderem, idealnie wpisuje się w naszą strategię na lata 2021-2030. Jednym z jej elementów są zielone azoty, których produkcja opiera się o odnawialne źródła energii. Chcemy wykorzystać nasz potencjał w kierunku prowadzenia badań nad zielonym wodorem, więc już teraz inicjujemy działania mające uznać wodór za zielone paliwo. Cieszę się, że w tak silnym gronie będziemy mogli wymienić się doświadczeniami i spożytkować to dla wspólnego celu – dodał Paweł Bryda, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy”.

– PGE Dystrybucja, jako operator systemu dystrybucyjnego, ma ściśle wyznaczone zadania. Wśród nich znajduje się dbałość o nieprzerwane dostawy energii elektrycznej do naszych odbiorców, ale także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego na obszarze ponad 40% kraju. Dążenie do czystej i przyjaznej środowisku energii oraz dostrzeżenie potencjału w technologiach wykorzystywanych w Gospodarce Obiegu Zamkniętego, sprawiło, że zebraliśmy się tu dziś, by podpisać list intencyjny o ścisłej współpracy – powiedział Jarosław Kwasek, prezes zarządu PGE Dystrybucja.

Polityka klastrowa jest obecnie nieodłącznym elementem polityki gospodarczej większości krajów na świecie i dotyczy sfery gospodarki, nauki oraz rozwoju terytorialnego. Doświadczenia światowe wskazują, że sprawnie zarządzane klastry dają szereg korzyści nie tylko podmiotom w nich funkcjonującym (głównie przedsiębiorstwom), ale także regionom i krajom.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *