12.10.2021

Artykuł podsumowujący wizytę studyjną online w ramach projektu START EASY (28.10.2021)

01.10.2021

Coming soon!

30.09.2021

Ostateczne wyniki oceny biznesplanów w projekcie Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości po procedurze odwoławczej

24.09.2021

Wymiana doświadczeń na temat kompleksowej obsługi przedsiębiorców i innych instrumentów wsparcia biznesu: region mazowiecki i lubelski

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba