10.02.2020

Zasady uproszczenia oraz usługi związane z uruchomieniem biznesu - druga wizyta studyjna partnerów projektu START EASY w Bolonii

W dniach 28 – 29 stycznia 2020 r. w Bolonii (Włochy) odbyło się spotkanie partnerów z 7 krajów Unii Europejskiej połączone z wizytą studyjną w ramach projektu “START EASY - Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge” (Inteligentne narzędzia do szybkiego i łatwego zakładania firm: zasada jednorazowości). Projekt ma na celu promowanie i wymianę praktyk administracyjnych poprawiających konkurencyjność firm i start-upów w partnerskich regionach europejskich, zapewniając inteligentne narzędzia do zakładania działalności gospodarczej w sposób szybki i łatwy.

03.01.2020

Wyniki rekrutacji do projektu „Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości”

09.12.2019

Ogłoszenie o postępowaniu na udzielenie zamówienia na usługę ochrony obiektów Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego S.A. przy ul. Dobrzańskiego 1 i 3 w okresie 1.01.2020 r. - 31.12.2020.

09.12.2019

Zapraszamy do składania ofert na usługi sprzątania w budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 1 i 3 w okresie 1.01.2020 r. - 31.12.2020

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba