21.05.2018

USŁUGI ROZWOJOWE DLA MŚP W PODREGIONIE LUBELSKIM" NABÓR W DNIACH 14-18.05.2018 R.

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 14.05.2018 - 18.05.2018 r.

17.05.2018

WSTRZYMANIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W DNIU 1.06.2018 i ZMIANA KRYTERIÓW NABORU OD 4.06.2018

Szanowni Państwo,

dnia 1 czerwca biuro projektów będzie nieczynne. Nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych wznawiamy 4 czerwca. Informujemy przy tym, że od tego dnia nastąpi zmiana kryteriów naboru. Od 4 czerwca 2018 r. osoby posiadające wyższe wykształcenie nie będą miały możliwości zakwalifikowania się do projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Ograniczenie będzie obowiązywało do odwołania.

16.05.2018

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE - PARTNERZY: INWESTOR PRYWATNY

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, zaprasza do składania ofert na Partnera: Instytucja Otoczenia Biznesu, zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach ogłoszonego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poddziałanie 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów, w ramach I osi priorytetowej przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

15.05.2018

Ogłoszenie o otwartym konkursie - Partnerzy: Instytucja Otoczenia Biznesu

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, zaprasza do składania ofert na Partnera: Instytucja Otoczenia Biznesu, zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach ogłoszonego konkursu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, poddziałanie 1.1.1 Platformy Startowe dla nowych pomysłów, w ramach I osi priorytetowej przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba