wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty

Start Easy

O PROJEKCIE

LPNT - START EASY logotyp

CZYM JEST PROJEKT START EASY?

Projekt START EASY realizowany w ramach programu INTERREG EUROPE przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny SA jest inicjatywą promowaną przez Rząd Katalonii wspólnie z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz interesariuszami z całej Europy (Belgia, Hiszpania, Włochy, Litwa, Łotwa i Polska). Poprzez międzyregionalny proces uczenia się i zaangażowanie podmiotów z ekosystemu rozwoju start-upów i Instytucji Otoczenia Biznesu dąży on do stworzenia najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

DLACZEGO START EASY?

  1. Złożony i kosztowny proces administracyjny regulujący tworzenie przedsiębiorstw, który może stać się barierą do prowadzenia działalności gospodarczej;
  2. Potencjał administracji publicznej do reagowania na nowe potrzeby start-upów i firm;
  3. Potrzeba cyfryzacji usług publicznych, zarządzanie danymi zgodnie z zasadą jednorazowości (Once-Only Principle, OOP) oraz wdrożenie modeli punktów kompleksowej obsługi (ONE-STOP SHOP, OSS).

DO CZEGO ZMIERZA PROJEKT?

Idea projektu wywodzi się z założeń europejskiego programu Interreg Europe, który koncentruje się wokół poprawy polityk publicznych i programów rozwoju regionalnego. Jego głównym celem jest zatem zwiększenie aktywności w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej oraz konkurencyjności w całej Europie. Będzie to możliwe dzięki tworzeniu sprzyjających warunków dla biznesu, oferując inteligentne narzędzia umożliwiające w sposób łatwy i sprawny zakładać i prowadzić działalność gospodarczą. W sposób szczególny partnerzy projektu chcą znacznie poprawić warunki dla start-upów, które stają się ważnym ogniwem w rozwoju konkurencyjności i zwiększeniu poziomu zatrudnienia w UE.

Projekt opiera się na międzyregionalnym procesie uczenia się, aktywnym zaangażowaniu regionalnych interesariuszy oraz wnioskach z procesu wymiany doświadczeń, które obejmują istniejące strategie rozwoju 7 regionów partnerskich. Współpraca na tej płaszczyźnie ułatwia identyfikację potrzebnych regulacji, potrzeb skutecznego wsparcia, innowacyjnych procedur i efektywnych narzędzi dla wsparcia tworzenia przedsiębiorstw, a także poprawia ekosystem polityki administracyjnej, która będzie miała wpływ na przedsiębiorstwa zlokalizowane w regionach objętych projektem.

JAKIE DZIAŁANIA SĄ PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE?

Projekt składa się z 2 faz. Podczas pierwszej fazy trwającej 30 miesięcy zrealizowany został proces wzajemnego uczenia się oraz wymiany i integracji dobrych praktyk europejskich poprzez organizację wizyt studyjnych i wydarzeń upowszechniających, a także opracowane wspólnych strategii w postaci planów działań poprzez serię warsztatów i innych praktycznych spotkań z udziałem grup interesariuszy. Druga faza projektu, na podstawie zebranych doświadczeń, najlepszych praktyk i wyciągniętych wniosków obejmie realizację opracowanych wcześniej planów działań.

PARTNERZY PROJEKTU ORAZ ROLA LPNT

  1. Rząd Katalonii (ES) – Lider Projektu Miasto Metropolitalne Bolonia (IT)
  2. Litewskie Centrum Innowacji (LT)
  3. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. (PL)
  4. Rada Gospodarcza Flandrii Wschodniej (BE)
  5. Agencja Rozwoju Mazowsza S. A. (PL)
  6.  Ministerstwo Gospodarki Republiki Łotewskiej (LV)

LPNT dzięki swojej kluczowej pozycji w rozwoju gospodarczym Województwa Lubelskiego oraz tworząc platformę współpracy ekosystemu innowacji w regionie z udziałem środowiska uczelnianego, biznesowego i start-upowego będzie dzielił się dobrymi praktykami w zakresie:

– wsparcia i założenia nowej działalności gospodarczej;

– rozwoju start-upów technologicznych i wdrożenia nowych i poprawionych produktów / usług;

– współpracy w ramach ekosystemu start-upów.

Park również uczy się dobrych praktyk w celu poprawy interakcji między administracją publiczną a przedsiębiorstwami, roli administracji w ułatwianiu działalności gospodarczej poprzez wspieranie start-upów i ogólnie przedsiębiorstw. Podstawowym elementem w procesie wymiany doświadczeń jest Regionalna Grupa Interesariuszy, którą LPNT koordynuje.

Więcej o projekcie START EASY na stronie: https://www.interregeurope.eu/starteasy/

LPNT - plakat

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *