wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
Biuletyn LPNT
Nowy numer już dostępny!
Więcej
Planujesz założyć firmę?
Uzyskaj kompleksowe wsparcie.
Więcej
Wynajem biur i sal konferencyjnych.
Sprawdź naszą ofertę.
Więcej

Europejski Tydzień Regionów i Miast: co o startupach?

Europejski Tydzień Regionów i Miast: co o startupach?

03.11.2020, 12:55

Zakończyła się 18 edycja europejskiego wydarzenia dedykowanego unijnej polityce spójności. Europejski Tydzień Regionów i Miast to platforma do wymiany doświadczeń i networking’u wszystkich zainteresowanych rozwojem miast i regionów z całej Europy: od polityków, urzędników i ekspertów, aż po mieszkańców, przedsiębiorców, dziennikarzy i przedstawicieli środowiska akademickiego.

W samym wydarzeniu w 2019 r. wzięło udział 9000 uczestników w ramach 330 sesji, z kolei tegoroczna edycja przyjęła w całości formułę cyfrową (trzy tygodnie!) będącą odpowiedzią na wyzwania związane z pandemią COVID-19.

Tematyka wydarzenia koncentrowała się na trzech obszarach:

•Zielona Europa

•Spójność i współpraca

•Wzmocnienie pozycji obywateli

Jako jedno z wydarzeń poświęconych kwestii wsparcia innowacyjnych firm w Europie był sesja na platformie ZOOM współorganizowana przez partnerów projektów START EASY oraz GRESS realizowanych w ramach programu Interreg Europe pod nazwą „Smart policy making to boost startup activity and competitiveness in Europe”.

14 października br. uczestnicy spotkania online dyskutowawali o rozwiązaniach administracji publicznej wspierającej działalność europejskich startupów. Podczas warsztatu omówiono pomysły dotyczące tworzenia odpowiednich warunków dla działalności innowacyjnych firm, wspólne wyzwania regionów Europy oraz aktualności na temat obecnych i przyszłych polityk na rzecz inteligentnych narzędzi wzmacniających konkurencyjność europejskiej gospodarki.

Pierwszą część spotkania online otworzyli Nuria Pastor, młoda przedsiębiorczyni i CEO hiszpańskiego startupu HumanITCare oraz przedstawiciele projektów –Natàlia Cantero (START EASY) odpowiedzialna za obszar one-stop shop w Ministerstwie ds. Przedsiębiorczości i Wiedzy Rządu Katalonii oraz Øyvind Lyngen Laderud (GRESS), koordynator międzynarodowy zajmujący się obszarem społeczeństwa i innowacji w Kristiansand. Pod lupą uczestników znalazły się obecne i przyszłe uwarunkowania środowiska wspierającego tworzenie startupów. Perspektywę innowatora naświetliła Nuria Pastor, omawiając wyzwania, przed którymi stoją europejskie startupy. Podzieliła się również swoim doświadczeniem współpracy z ACCIÓ–Katalońską Agencją ds. Inwestycji i Handlu:

„Dzięki usługom z zakresu rozwoju biznesu świadczonym przez ACCIÓ zostaliśmy częścią dwóch europejskich projektów. Grant z programu Horyzont 2020 wspierający tworzenie MŚP o szybkim wzroście i międzynarodowej działalności pozwolił nam opracować plan biznesowy. Zostaliśmy również częścią projektu DISCOvERIE w partnerstwie z 6 szpitalami z całej Europy, które obecnie korzystają z naszej platformy do monitoringu stanu swoich pacjentów. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła transformację cyfrową sytemu opieki zdrowotnej, współpracujemy już z 20 szpitalami”–podsumowała swoje doświadczenia startupowe Nuria Pastor.

Druga część wydarzenia w ramach #euregionsweek została podzielona na 4 okrągłe stoły, każdy z nich był przestrzenią do dyskusji o instrumentach polityk publicznych w wybranym obszarze:

•zrównoważony rozwój i zysk,

•digital i technologie,

•zdrowie i sektory bazujące na naukach przyrodniczych,

•zielona gospodarka, w tym gospodarka o obiegu zamkniętym.

Przy moderacji ekspertów z Bolonii, Flandrii, Bułgarii, Katalonii uczestnicy mieli okazję omówić narzędzia dotyczące finansowania, regulacji prawnych oraz publicznych usług wspierających startupy. Zachęcamy do obejrzenia nagranej sesji wraz z rezultatami okrągłych stołów pod linkiem: https://euregionsweek2020-video.eu/video/smart-policymaking-to-boost-start-up-activity-and-competitiveness-in-europe

Wszystkie sesje organizowane wramach tegorocznego #euregionsweek będą dostępne przez rok pod linkiem :https://euregionsweek2020video.eu/replay.

Natomiast poniżej dzielimy się naszymi krótkimi przemyśleniami na temat obecnych wyzwań ekosystemu startupów

:#1 Otwartość przynosi wartość. Startupy mają dużo energii i motywacji do rozwoju –poszukiwanie wsparcia na rynku usług administracji publicznej i instytucji wspierających może dać wymierne korzyści i zyski.

#2 Gotowi do niesienia pomocy vs gotowi do przyjęcia pomocy. Środowisko okołobiznesowe jest po to, aby pomagać i rozwijać. Warto dbać o to, aby startupy miały w zapasie swoje zmapowane potrzeby i wiedziały, jak tę pomoc odpowiadającą potrzebom biznesowym pozyskać. Granty, instrumenty finansowe i projekty międzynarodowe –to coś, z czego warto korzystać. Z kolei wyzwaniem dla decydentów polityk publicznych jest wrażliwość oraz odpowiednie dostosowanie form wsparcia do aktualnych potrzeb.

#3 Biznes, jak każdy inny, liczy koszty,nie tylko finansowe. Dlatego rozwój gospodarki możliwy jest również poprzez optymalizację i upraszczanie procedur oraz regulacji dotyczących tworzenia biznesu, tak aby zmniejszyć koszty finansowe i niefinansowe dla nowych i już działających przedsiębiorców. Umożliwi to wzrost liczby przedsiębiorstw, jak i poprawi ich jakość.

#4 Dzisiaj trendy, jutro potrzeby, pojutrze…Kryzys gospodarczy związany z COVID-19 przyspiesza transformację i wymaga zdecydowanych kroków regulatorów i ekosystemu poszczególnych sektorów gospodarki. Wśród trendów, na których mogą obecnie skorzystać startupy to gospodarka w modelu zrównoważonym, niskoemisyjnym i zamkniętym.

#5 COVID-19 kolejnym powodem do cyfryzacji. Dotychczasowa reakcja administracji publicznej na potrzeby startupów wymaga poprawy m.in. poprzez sprawniejszą cyfryzację instytucji i usług, stosowanie zasady jednorazowości rejestracji danych biznesowych oraz upowszechnianie modeli punktów pojedynczej obsługi (one-stop-shop).

#6 Innowacje to również domena administracji publicznej. A więc wsparcie rozwoju łańcuchów wartości jest możliwe również z udziałem (zielonych) zamówień publicznych. Odpowiadają one za ok. 19 proc. PKB Unii Europejskiej – duże pole na innowacje procesowe.

#7 Administracja publiczna ważnym graczem. Po stronie administracji leżeć będzie tworzenie efektywnych rozwiązań odpowiadających na powyższe wyzwania. W szczególności wymaga to opracowania narzędzi umożliwiających pokryzysową „regenerację” gospodarki.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *