wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
English English French French German German Polish Polish Spanish Spanish Ukrainian Ukrainian
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty

Start Easy

O PROJEKCIE

LPNT - START EASY logotyp

CZYM JEST PROJEKT START EASY?

Projekt START EASY realizowany w ramach programu INTERREG EUROPE przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny SA jest inicjatywą promowaną przez Rząd Katalonii wspólnie z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz interesariuszami z całej Europy (Belgia, Hiszpania, Włochy, Litwa, Łotwa i Polska). Poprzez międzyregionalny proces uczenia się i zaangażowanie podmiotów z ekosystemu rozwoju start-upów i Instytucji Otoczenia Biznesu dąży on do stworzenia najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

DLACZEGO START EASY?

  1. Złożony i kosztowny proces administracyjny regulujący tworzenie przedsiębiorstw, który może stać się barierą do prowadzenia działalności gospodarczej;
  2. Potencjał administracji publicznej do reagowania na nowe potrzeby start-upów i firm;
  3. Potrzeba cyfryzacji usług publicznych, zarządzanie danymi zgodnie z zasadą jednorazowości (Once-Only Principle, OOP) oraz wdrożenie modeli punktów kompleksowej obsługi (ONE-STOP SHOP, OSS).

DO CZEGO ZMIERZA PROJEKT?

Idea projektu wywodzi się z założeń europejskiego programu Interreg Europe, który koncentruje się wokół poprawy polityk publicznych i programów rozwoju regionalnego. Jego głównym celem jest zatem zwiększenie aktywności w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej oraz konkurencyjności w całej Europie. Będzie to możliwe dzięki tworzeniu sprzyjających warunków dla biznesu, oferując inteligentne narzędzia umożliwiające w sposób łatwy i sprawny zakładać i prowadzić działalność gospodarczą. W sposób szczególny partnerzy projektu chcą znacznie poprawić warunki dla start-upów, które stają się ważnym ogniwem w rozwoju konkurencyjności i zwiększeniu poziomu zatrudnienia w UE.

Projekt opiera się na międzyregionalnym procesie uczenia się, aktywnym zaangażowaniu regionalnych interesariuszy oraz wnioskach z procesu wymiany doświadczeń, które obejmują istniejące strategie rozwoju 7 regionów partnerskich. Współpraca na tej płaszczyźnie ułatwia identyfikację potrzebnych regulacji, potrzeb skutecznego wsparcia, innowacyjnych procedur i efektywnych narzędzi dla wsparcia tworzenia przedsiębiorstw, a także poprawia ekosystem polityki administracyjnej, która będzie miała wpływ na przedsiębiorstwa zlokalizowane w regionach objętych projektem.

JAKIE DZIAŁANIA SĄ PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE?

Projekt składa się z 2 faz. Podczas pierwszej fazy trwającej 30 miesięcy zrealizowany został proces wzajemnego uczenia się oraz wymiany i integracji dobrych praktyk europejskich poprzez organizację wizyt studyjnych i wydarzeń upowszechniających, a także opracowane wspólnych strategii w postaci planów działań poprzez serię warsztatów i innych praktycznych spotkań z udziałem grup interesariuszy. Druga faza projektu, na podstawie zebranych doświadczeń, najlepszych praktyk i wyciągniętych wniosków obejmie realizację opracowanych wcześniej planów działań.

PARTNERZY PROJEKTU ORAZ ROLA LPNT

  1. Rząd Katalonii (ES) – Lider Projektu Miasto Metropolitalne Bolonia (IT)
  2. Litewskie Centrum Innowacji (LT)
  3. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. (PL)
  4. Rada Gospodarcza Flandrii Wschodniej (BE)
  5. Agencja Rozwoju Mazowsza S. A. (PL)
  6.  Ministerstwo Gospodarki Republiki Łotewskiej (LV)

LPNT dzięki swojej kluczowej pozycji w rozwoju gospodarczym Województwa Lubelskiego oraz tworząc platformę współpracy ekosystemu innowacji w regionie z udziałem środowiska uczelnianego, biznesowego i start-upowego będzie dzielił się dobrymi praktykami w zakresie:

– wsparcia i założenia nowej działalności gospodarczej;

– rozwoju start-upów technologicznych i wdrożenia nowych i poprawionych produktów / usług;

– współpracy w ramach ekosystemu start-upów.

Park również uczy się dobrych praktyk w celu poprawy interakcji między administracją publiczną a przedsiębiorstwami, roli administracji w ułatwianiu działalności gospodarczej poprzez wspieranie start-upów i ogólnie przedsiębiorstw. Podstawowym elementem w procesie wymiany doświadczeń jest Regionalna Grupa Interesariuszy, którą LPNT koordynuje.

Więcej o projekcie START EASY na stronie: https://www.interregeurope.eu/starteasy/

LPNT - plakat

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *
This site is registered on wpml.org as a development site.