wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty

Budowa regionalnego ekosystemu innowacji w LPNT S. A.

O PROJEKCIE

Budowa regionalnego ekosystemu innowacji w LPNT S. A.

Nazwa projektu: FELU.01.06-IP.01-0006/23 „Budowa regionalnego ekosystemu innowacji w LPNT S. A.”

Procesy badawcze i innowacyjne, transfer technologii i współpraca między przedsiębiorstwami koncentrujące się na gospodarce o obiegu zamkniętym

w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Działania 1.6 Wsparcie regionalnych ekosystemów innowacji (typ projektu 2),

Priorytetu I Badania naukowe i innowacje

Operator: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin

Data rozpoczęcia projektu: 01.03.2024 r.

Data zakończenia projektu: 31.08.2025 r.

Cel projektu: Wsparcie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A. działającego jako IOB w budowaniu sieci współpracy MŚP z województwa lubelskiego działających w obszarach RIS (żywność wysokiej jakości, zielona gospodarka, cyfrowe społeczeństwo) z sektorem nauki oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Wartość dofinansowania projektu: 401 632,62 PLN

 

557 784,90 zł
GRUPA DOCELOWA
  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność na terenie województwa lubelskiego (wpis w dokumentach rejestrowych danego przedsiębiorstwa) i nie wykluczone z możliwości uzyskania pomocy de minimis, na podstawie właściwych przepisów prawa (mają dostępny limit, nie działają w sektorach wykluczonych itp.) wpisujące się w co najmniej jedną z 3 RIS: Żywność Wysokiej Jakości, Zielona Gospodarka, Cyfrowe Społeczeństwo.

Oraz

  • Podmioty regionalne i ponadregionalne z sektora nauki (szkoły wyższe, uniwersytety, instytuty naukowe), instytucje prorozwojowe i instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i wsparcia biznesu, a także jednostki samorządu terytorialnego.
DODATKOWE NAJWAŻNIEJSZE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

W ramach projektu zaplanowano trzy zadania:

  1. Usługi doradcze i szkoleniowe dla kadry wnioskodawcy (pracownicy LPNT S.A.)

Podniesienie kompetencji kadry LPNT S. A. w zakresie transformacji technologicznej w kierunku Przemysłu 4.0 i GOZ, własności intelektualnej oraz sieciowania. Realizacja zadań przyczyni się do zwiększania standardu usług świadczonych dla MŚP.

 

  1. Usługi wspierające tworzenie sieci współpracy

Procesy sieciowania przedsiębiorstw z sektorem nauki oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi mają służyć nawiązaniu faktycznej współpracy pomiędzy podmiotami należącymi do tworzonej przez IOB sieci współpracy i transformacji gospodarki regionu w kierunku Przemysłu 4.0 i GOZ.

Zadanie obejmie aktywne działania pracowników LPNT S.A. związane z sieciowaniem MŚP biorących udział w projekcie z parterami, którzy odpowiadają potrzebom przedsiębiorców w obszarze technologii i umiejętności w zakresie inteligentnych specjalizacji regionu oraz wspólne kreowanie i planowanie rozwiązań z zakresu transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 i/lub GOZ.

 

  1. Organizacja szkoleń dla MŚP z województwa lubelskiego

W szkoleniach będą uczestniczyć:

  • Kadra zarządzająca MŚP- wspólnicy oraz członkowie zarządu wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi, statutami, regulaminami organizacyjnymi wnioskodawcy);
  • Pracownicy MŚP stanowiący kluczową kadrę przedsiębiorstwa, która realnie będzie mogła wykorzystać kompetencje nabyte w trakcie szkoleń.

 

Cel szkoleń: Podniesienie świadomości w zakresie tematyki związanej z transformacją w obszarze Przemysłu 4.0 lub GOZ, wykształcenie podstawowych umiejętności kadry zarządzającej/kluczowych pracowników MŚP w zakresie projektowania i planowania transformacji technologicznej w kierunku Przemysłu 4.0 lub GOZ oraz przygotowanie do tworzenia sieci współpracy. Pracownicy MŚP podniosą kompetencje w zakresie umiejętności zarządczych, umiejętności przedsiębiorczych i umiejętności ekologicznych niezbędne w transformacji przemysłowej oraz rozwoju w zakresie inteligentnej specjalizacji.

 

Efekty, rezultaty: utworzenie co najmniej dwóch sieci współpracy, w skład których będą wchodzić min. 8 MŚP z województwa lubelskiego oraz podmioty (szkoły wyższe, uniwersytety, instytuty naukowe, instytucje prorozwojowe i instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i wsparcia biznesu, JST). Efektem będą podpisane umowy o współpracy pomiędzy ww. podmiotami.

 

 

 

REKRUTACJA

Rekrutacja MŚP z województwa lubelskiego jest planowana na grudzień 2024r. Więcej informacji pojawi się wkrótce.

KONTAKT
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.

tel. 780 117 830
e-mail: 

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *