wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW z magazynem energii

 

Projekt „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW z magazynem energii RPLU.15.01.00-06-0064/22” wspófinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego, Działanie 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw z zakresie energetyki.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności energetycznej w sektorze przedsiębiorstw poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 49,82 kWp oraz magazynu energii o mocy 20 kWp – instalacja służąca do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Działania te przyczynią się do dywersyfikacji źródeł wytwarzania energii, ograniczenia zużycia paliw kopalnych, ograniczenia emisji CO2 i pyłów do atmosfery oraz racjonalnego gospodarowania energią przez przedsiębiorstwa, co przełoży się na skuteczne rozwiązywanie problemów ekonomicznych przedsiębiorstw związanych ze wzrostem cen energii. Dodatkowo realizacja projektu przyczyni się do dywersyfikacji dostaw energii oraz zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego regionu, ograniczeniu emisji pyłów i gazów do powietrza, zaspokojeniu potrzeb energetycznych lokalnej gospodarki, wykorzystaniu potencjału energetyki słonecznej, budowie efektywnego ekonomicznie i ekologicznie źródła zasilania energii elektrycznej. Realizacja projektu pozytywnie wpływa na upowszechnianie wykorzystania OZE oraz budowę proekologicznego wizerunku przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 337 902,67 PLN

Kwota dofinansowania z UE: 123 822, 92 PLN

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *