wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
Biuletyn LPNT
Nowy numer już dostępny!
Więcej
Planujesz założyć firmę?
Uzyskaj kompleksowe wsparcie.
Więcej
Wynajem biur i sal konferencyjnych.
Sprawdź naszą ofertę.
Więcej

Rozpoczęcie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych osób zainteresowanych udziałem w projekcie LPWP.

Rozpoczęcie przyjmowania formularzy zgłoszeniowych osób zainteresowanych udziałem w projekcie LPWP.

03.02.2021, 09:05

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że już od jutra (tj. od 4 lutego 2021r.) w  godzinach 10.00 – 14.00 przyjmujemy formularze zgłoszeniowe osób zainteresowanych udziałem w projekcie Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości.

Formularze można składać do Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wysyłając je kurierem lub pocztą tradycyjną na adres:

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A., ul. B. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin (z dopiskiem LPWP),

Należy pamiętać, że decydująca jest data i godzina wpływu dokumentów do LPNT.

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami można będzie również składać osobiście w siedzibie LPNT (ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin), w specjalnie do tego przystosowanym oraz oznakowanym punkcie rekrutacyjnym (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Jeśli zdecydują się Państwo na osobiste dostarczenie dokumentów do punktu rekrutacyjnego, prosimy o stosowanie ogólno obowiązujących w czasie pandemii zasad:

– przebywanie pośród innych osób (wewnątrz i na zewnątrz) w maseczkach zakrywających usta i nos,

– częste dezynfekowanie rąk,

– utrzymywanie dystansu społecznego (min. 1,5 m odstępu od innych osób),

– pozostanie w domu w przypadku złego samopoczucia i dostarczenie dokumentów inną dostępną drogą lub przy pomocy innej osoby,

Dokumenty dostarczone do nas osobiście powinny być umieszczone w jednej przezroczystej koszulce.

WAŻNE!!!

Komplet dokumentów rekrutacyjnych to:

– czytelnie podpisany formularz rekrutacyjny;

– zaświadczenie/zaświadczenia określające status Kandydata/Kandydatki na rynku pracy;

– czytelnie podpisane oświadczenia zgodne z załącznikami 2.2 (dotyczy kryteriów premiujących) i 2.3 (dotyczy RODO) do ogłoszenia o rekrutacji.

Przed wysłaniem/dostarczeniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o sprawdzenie, czy formularz nie zawiera oczywistej omyłki w części Oświadczenia.

Oświadczenie nr 14 dotyczącym pomocy de minimis powinno brzmieć:

„Oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym oraz dwóch poprzedzających go latach kalendarzowych nie korzystałem/am z pomocy de minimis, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiegam, przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000 euro, a w przypadku działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy”.

Jeśli w pobranym i wydrukowanym przez Państwa formularzu rekrutacyjnym brakuje słowa „nie”(zaznaczone powyżej na czerwono), prosimy o aktualizację zapisu.

Jeśli Państwa formularz jest już uzupełniony i gotowy do złożenia, prosimy o dopisanie słowa „nie” długopisem we właściwym miejscu (jak wskazane powyżej) oraz złożenie swojego czytelnego podpisu pod tą poprawką.

Informujemy, że osoby przyjmujące dokumenty w punkcie rekrutacyjnym nie będą weryfikowały ich kompletności ani poprawności.

Zgodnie z Regulaminem rekrutacji do projektu, informujemy, że w momencie odnotowania wpływu 80 formularza rekrutacyjnego LPNT S.A. ma możliwość zawieszenia rekrutacji. Będziemy o tym fakcie informować na bieżąco, na stronie internetowej oraz w punkcie rekrutacyjnym w siedzibie Beneficjenta.

Dokumenty dostarczone przed rozpoczęciem rekrutacji lub po terminie ogłoszeniu jej zawieszenia pozostaną nierozpatrzone.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *