wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
Biuletyn LPNT
Nowy numer już dostępny!
Więcej
Planujesz założyć firmę?
Uzyskaj kompleksowe wsparcie.
Więcej
Wynajem biur i sal konferencyjnych.
Sprawdź naszą ofertę.
Więcej

Artykuł podsumowujący wizytę studyjną online w ramach projektu START EASY (28.10.2021).

Artykuł podsumowujący wizytę studyjną online w ramach projektu START EASY (28.10.2021).

12.10.2021, 11:12

Przedsiębiorcze Lubelskie. LPNT współorganizatorem międzynarodowej wizyty studyjnej o instrumentach wsparcia MŚP

Na przełomie września i października do Parku zawitało nie tylko ciepło i słońce. W naszej przestrzeni (chociaż i wirtualnej) odbyła się prezentacja dla zagranicznych partnerów wartościowych inicjatyw, jakie były lub są podejmowane na rzecz przedsiębiorców przez instytucje z Lubelszczyzny i Mazowsza. To była okazja na wymianę doświadczeń, z których czerpać mogły europejskie podmioty wszechstronnie wspierające biznes – ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, jednostki administracji publicznej z miast i regionów, jak również z poziomu rządowego. Wizyta studyjna online organizowana wraz z naszym partnerem, Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. była częścią działań projektu współpracy międzyregionalnej START EASY.

Startupy i biznes w opiece ekosystemu

Startupy i biznes w opiece ekosystemu

Prezentację ekosystemu wsparcia dla gości z Hiszpanii, Włoch, Belgii, Litwy i Łotwy zaczęliśmy od dobrych praktyk wsparcia innowacji. Zaprezentowaliśmy nasze flagowe projekty dla star-upów – realizowany w latach 2013-15 program pre-inkubacji z wejściami kapitałowymi Innova Invest (nawet do 700 tys. PLN dla 20 nowo założonych startupów) oraz obecnie realizowany (od 2021) program akceleracji dla innowacyjnych zespołów z zagranicy „Connect Poland Prize”, oferujący wsparcie w postaci grantu (do 300 tys. PLN), mentoringu i współpracy z korporacjami i inwestorami.

Nie zabrakło również przedstawienia potencjału regionalnych modeli one-stop shop (punktów kompleksowej obsługi). Po pierwsze, z perspektywy działań administracji publicznej. Przedstawiono ją na przykładzie Biznes Lubelskie, tj. punktu kontaktu i obsługi inwestorów i eksporterów, a także programu internacjonalizacji „NLAB – Nevada Lubelskie Acceleration Bridge” – obie inicjatywy realizowane przez Departament Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego. Po drugie, z perspektywy środowiska akademickiego. Przedstawiono działania z zakresu komercjalizacji wiedzy realizowane przez Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

 

Dobre praktyki Mazowsza rzeczywiście gorsze nie były. Nasz sąsiedni region pochwalił się takimi przedsięwzięciami jak Centrum Przedsiębiorczości „Smolna” (wraz z licznymi inicjatywami dla innowacyjnych i kreatywnych tego świata), a także regionalnymi programami akceleracji wdrażanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – program inkubacji dla społecznie odpowiedzialnych startupów „Mazovian Startup” z kompleksową ofertą szkoleniowo-mentoringową, sieciowaniem z inwestorami i wsparciem pieniężnym na poziomie do 75 tys. PLN; czy też konkurs „Start from Mazovia” dla startupów o wysokim potencjale wpływu społecznego, rozwiązań technologicznych i innowacyjnych z łączną pulą nagród w kwocie 90 tys. PLN. Z kolei regionalny potencjał usługowy w modelu one-stop shop dla inwestorów i eksporterów zaprezentowany został na przykładzie oferty Agencji Rozwoju Mazowsza.

START EASY – lepsze warunki przy założeniu i prowadzeniu biznesu

„Startuj łatwo” – myśl przewodnia, którą z języka angielskiego oddaje akronim projektu START EASY – “Smart tools for quick and easy business start-up: the once-only challenge” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe. Kluczowym celem projektu jest tworzenie lepszych warunków dla szybkiego rozwoju europejskiego biznesu. Jest to możliwe dzięki wzajemnej wymianie dobrych praktyk między europejskimi partnerami, współpracy z interesariuszami ekosystemów i tworzeniu dedykowanych planów działań dla uczestniczących w projekcie regionów.

Robiliśmy do dziś… Od sierpnia 2019 roku w projekcie START EASY odbyły się 3 stacjonarne wizyty studyjne: w Katalonii (Hiszpania) i Bolonii (Włochy), a także z lekką modyfikacją z uwagi na pandemię (bo online), ale również w formie wartościowej – we Flandrii Wschodniej. Dotychczas zbadaliśmy warunki i wyzwania dla prowadzenia biznesu na Lubelszczyźnie, organizując 3 rundy spotkań z interesariuszami projektu (administracja, instytucje otoczenia biznesu, biznes) i przeprowadzając ankietę wśród startupów. W szczególności, dzięki zaproszonym ekspertom z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego poznawaliśmy czym i jakie są modele one-stop shop – a także jakie wyzwania stoją przed instytucjami wsparcia, aby budować lepsze ośrodki kompleksowo obsługujące przedsiębiorców w naszym regionie.

Nasze plany Wizyta studyjna online to wstęp do kolejnych działań, jakie zaplanowaliśmy z partnerem z Mazowsza. Na międzynarodowe warsztaty organizowane 19 października 2021 r. zaprosimy europejskich ekspertów z dziedzin związanych z funkcjonowaniem różnych modeli one-stop shop. Przedsięwzięcie będzie naturalną kontynuacją spotkań z interesariuszami i ekspertami, gdyż opierać się będzie na wyzwaniach dla rozwoju kompleksowych rozwiązań obsługi przedsiębiorców na Lubelszczyźnie i Mazowszu. Warsztat poprowadzi doświadczona specjalistka w obszarze programów rozwojowych dla firm i instytucji, Wiceprezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Pani dr Joanna Rudawska. W rezultacie warsztatu zostaną opracowane rekomendacje dla podmiotów wspierających biznes, które chcą poprawić jakość świadczonych prez nie usług dla przedsiębiorców – lub wręcz stworzyć u siebie taki punkt usługowy.

W niedalekiej perspektywie, w rezultacie działań przewidzianych w projekcie, zostanie opracowany wspólnie z interesariuszami plan działań dla każdego z uczestniczących w projekcie regionów. Celem takich planów będzie pilotażowe wdrożenie konkretnych rozwiązań istniejących i zaprezentowanych przez inne regiony projektu. Ich realizacja nastąpi w ramach fazy monitoringowej, która realizowana będzie w latach 2022-23.

Zachęcamy do dalszego zapoznania się z projektem na stronie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz konsorcjum projektu START EASY.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *