wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty

STOP boleriozie!

O PROJEKCIE:

Projekt realizowany jest przez Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S. A. w partnerstwie  z Salmed s. c. oraz Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Łęcznej.
Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Źródła oraz wysokość finansowania:
Projekt „Stop boreliozie!” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020; Oś priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian; Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej.

Całkowita wartość projektu: 2 309 196, 78 zł

Wartość dofinansowania: 2 078 277,10 zł

Wkład UE 1 962 817,26 zł

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest wdrożenie Programu profilaktycznego dotyczącego wykrywania zakażeń Borrelia burgdorferi.

W ramach projektu oferujemy:

1. działania diagnostyczne dla 8400 osób wykrywające boreliozę w tym:

  • wywiad medyczny;
  • badania diagnostyczne – test ELISA w klasie IgM oraz w klasie IgG, w przypadku pozytywnego lub wątpliwego wyniku skierowanie na dalszą diagnostykę za pomocątestu Western – blot – test potwierdzający w klasie IgG oraz w klasie IgM,
  • konsultację wyników z lekarzem

2. wykład edukacyjny na płycie CD na temat profilaktyki boreliozy

Termin realizacji  
30 - 09 - 2022
UCZESTNICY

Grupę docelową stanowią mieszkańcy województwa lubelskiego, którzy:

  • należą do grup wysokiego ryzyka tj.: rolnicy, leśnicy, myśliwi
  • podejrzewają u siebie boreliozę lub mieli kontakt z kleszczem
  • ukończyli 15 lat i są aktywni zawodowo
REKRUTACJA

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania z poniższej strony:
http://www.spzoz.powiatleczynski.pl/spzoz

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna pokój A038
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej

tel. 81 752 63 19
e-mail: projekt@spzoz.powiatleczynski.pl

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *