wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
Biuletyn LPNT
Nowy numer już dostępny!
Więcej
Planujesz założyć firmę?
Uzyskaj kompleksowe wsparcie.
Więcej
Wynajem biur i sal konferencyjnych.
Sprawdź naszą ofertę.
Więcej

Wsparcie lubelskiej przedsiębiorczości oczami interesariuszy projektu START EASY.

Wsparcie lubelskiej przedsiębiorczości oczami interesariuszy projektu START EASY.

21.08.2020, 10:53

Jakie są dobre praktyki wsparcia przedsiębiorców przy zakładaniu i prowadzeniu biznesu w województwie lubelskim? Pytanie postawione przedstawicielom lokalnego środowiska okołobiznesowego było myślą przewodnią spotkań online interesariuszy projektu START EASY, które odbyły się w dniach 6-7 sierpnia 2020 r. Wydarzenia te były okazją do wymiany doświadczeń i oceny instrumentów wspomagających lubelski biznes na etapach zakładania i rozwoju działalności gospodarczej. Istotną rolę w procesie kształtowania polityki publicznej ma zarówno administracja publiczna i instytucje otoczenia biznesu, jak i sami przedsiębiorcy oraz ekosystem startupów. Dlatego LPNT jako organizator wydarzeń podjął próbę analizy obu perspektyw. Dyskusja dotyczyła również rozwiązań krajowych oraz tych uwarunkowanych epidemią COVID-19.

COVID-19: Przedsiębiorca nie jest sam. W czasach niespotykanej dotychczas epidemii koronawirusa, która wstrząsnęła światową gospodarką, przedsiębiorcom z regionu zostało zaoferowane różnorodne wsparcie, nie tylko finansowe. To efekt wdrożenia rozwiązań przygotowanych na poziomie centralnym oraz samorządowym w celu ustabilizowania polskiej gospodarki. Miasto Lublin wdrożyło szereg inicjatyw miękkich oraz finansowych, które mogą posłużyć dobrym przykładem dla władz lokalnych:

  • #zostanwdomu.lublin.eu – to program miejskiego Biura Rozwoju Turystyki, wspomagający lubelskich przedsiębiorców i instytucje w docieraniu ze swoją ofertą do mieszkańców Lublina i okolic
  • #LublinZdalnieLokalnie – rezultat współpracy miasta z platformą Zado.pl. Pierwotnie pomysł narodził się we Wrocławiu. Uznając to za dobrą praktykę, lubelscy urzędnicy zaszczepili ten model w warunkach lokalnych, aby zachęcić przedsiębiorców do poszerzenia swoich usług o sprzedaż internetową, poprzez możliwość założenia sklepu internetowego
  • Lubelski Pakiet Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych – działania pomocowe dla lokalnego biznesu i organizacji społecznych. Obejmuje m. in. obniżkę stawki lub zwolnienie z naliczenia czynszu, rozłożenie opłaty na raty bądź odraczanie terminów płatności czynszu i podatków lokalnych, a także pomoc w zakresie przesunięcia terminu lub rozłożenie na raty płatności z tytułu użytkowania wieczystego
  • kompleksowa odpowiedź administracji miała miejsce również w przypadku innych władz samorządowych z regionu. Przykładem mogą być tutaj rozwiązania pomocowe oferowane przedsiębiorcom w ŁukowieBiałej Podlaskiej czy Chełmie  (informacje zawarte w sekcji „Koronawirus – Pytania i odpowiedzi”).

Kontekst krajowy: W ramach rządowej tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mogli korzystać z szeregu programów, np. ze zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące. Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Konfederacji Lewiatan, dla większości przedsiębiorców instrument ten okazał się najbardziej przydatną formą wsparcia łagodzącą skutki epidemii.

Od kompleksowego informowania do pojedynczego punktu kontaktowego. Postępująca cyfryzacja życia publicznego, a także różnorodność potrzeb biznesu stawiają kolejne wyzwania dla ekosystemu wsparcia. Jednym z nich jest obsługa przedsiębiorcy i inwestora na każdym etapie ich działalności. W celu ułatwienia im pozyskania niezbędnych informacji i podjęcia właściwych decyzji administracje publiczne w regionie tworzą instrumenty w postaci portali oraz ofert realizowanych przez wewnętrzne jednostki organizacyjne:

  • punkty informacyjne: Przedsiębiorczy Lublin – projekt władz miasta (Wydział Strategii i Przedsiębiorczości), który obejmuje wszystkie działania urzędu na rzecz wspierania lubelskiego ekosystemu przedsiębiorczości. Na portalu startupy i przedsiębiorcy mogą znaleźć np. bazę miejskich klastrów, IOB czy coworkingów, ofertę lokali do wynajęcia, propozycje funduszy na założenie i rozwój działalności gospodarczej czy też szkoleń biznesowych
  • punkty obsługi inwestora: zapewnienie kompleksowego wsparcia w procesach inwestycyjnych na terenie województw jest możliwe dzięki działaniom prowadzonym przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH) we współpracy z urzędami marszałkowskimi, a także z miastami i gminami. Obsługa ta dotyczy np. udzielania informacji i doradztwa przy zakładaniu działalności, legalizacji pobytu czy innych decyzjach strategicznych. W województwie lubelskim obecnie jest kilka takich punktów regionalnych i lokalnych: Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Biuro Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin prowadzące portale dedykowane inwestorowi polskiemu (Gospodarczy Lublin) i zagranicznemu (Invest in Lublin), jak również jednostki organizacyjne innych samorządów w regionie odpowiadające za wsparcie inwestycji, np. w Zamościu czy Chełmie.

Kontekst krajowy: doskonałym przykładem narzędzia dedykowanego kompleksowej obsłudze biznesu w relacjach z administracją, ale nie tylko, jest rządowy portal biznes.gov.pl. To serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

Wsparcie i transfer innowacji. W regionie lubelskim funkcjonują 3 (z 6 – w ramach dedykowanego programu dla Polski Wschodniej) platformy startowe oferujące wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowych w postaci inkubacji – Wschodni Akcelerator Biznesu w Puławach oraz Idealist i Unicorn Hub w Lublinie. Wzbogacony o kilkanaście inkubatorów i akceleratorów, region posiada silne zaplecze naukowe współpracujące z biznesem poprzez uczelniane centra innowacji i transferu technologii w strukturach UMCSKULUniwersytetu MedycznegoPolitechniki LubelskiejUniwersytetu Przyrodniczego czy WSEI. Co zatem lubelska nauka oferuje dla biznesu (jak również dla samorządu)? Przedsiębiorca czy inny interesariusz może zlecić prace badawczo-rozwojowe bądź wykonanie konkretnej usługi eksperckiej, skorzystać z gotowych rozwiązań technologicznych, pozyskać opinię o innowacyjności i in.
Perspektywa krajowa: dużym wsparciem dla lokalnych, regionalnych i międzynarodowych inicjatyw na rzecz rozwoju innowacyjności oferuje w Polsce Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Poprzez szereg flagowych inicjatyw finansowych NCBR ułatwia przepływ wiedzy pomiędzy biznesem a nauką, np. poprzez programy krajowe.

I na koniec. Spotkania interesariuszy projektu START EASY to seria wydarzeń dedykowana organizacjom i grupom zainteresowanym tworzeniem warunków wspomagających szybkie i łatwe założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w regionie lubelskim. Poprzez międzyregionalny proces uczenia się lubelscy przedstawiciele administracji publicznej, instytucji otoczenia biznesu, jak i sami przedsiębiorcy i startupy mają możliwość:

  • poznać dobre praktyki ułatwiające zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej z 7 regionów europejskich (Hiszpania, Francja, Belgia, Włochy, Litwa, Łotwa i Polska),
  • poddać je analizie,
  • podzielić się własnym doświadczeniem oraz
  • wypracować wspólny model pozytywnych zmian dostosowany do potrzeb lokalnego środowiska w formie Planu Działań.

Dołącz do grupy działającej na rzecz tworzenia korzystnych warunków ułatwiających zakładanie i rozwój biznesu w regionie lubelskim – napisz do nas na adres e.chrusciel[at]lpnt.pl bądź a.myrovych[at]lpnt.pl. Więcej o samym projekcie znajdziesz w naszej zakładce oraz na stronie Interreg Europe. Zachęcamy również do śledzenia aktualności i informacji o kolejnych wydarzeniach na naszej stronie internetowej www.lpnt.pl oraz Facebook.

______
Projekt START EASY –  Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europe.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *