wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
Biuletyn LPNT
Nowy numer już dostępny!
Więcej
Planujesz założyć firmę?
Uzyskaj kompleksowe wsparcie.
Więcej
Wynajem biur i sal konferencyjnych.
Sprawdź naszą ofertę.
Więcej

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości.

Rozpoczęcie rekrutacji do projektu Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości.

02.04.2021, 12:10

OGŁASZAMY REKRUTACJĘ!

Informujemy, że Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. rozpoczyna rekrutację do projektu Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wszystkich Państwa zainteresowanych pozyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej zapraszamy do zapoznania się z zasadami uczestnictwa w projekcie oraz do składania swoich zgłoszeń rekrutacyjnych.

Poniżej publikujemy aktualną listę załączników – regulaminów i wzorów wszystkich niezbędnych dokumentów, a także dokumentację pomocniczą.

PROSIMY O SZCZEGÓŁOWE ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYM OGŁOSZENIEM ORAZ ZAKTUALIZOWANĄ DOKUMENTACJĄ. INFORMUJEMY, ŻE ZAKTUALIZOWANA DOKUMENTACJA JEST OBOWIAZUJĄCA.

UWAGA!!!

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NA NIEPOPRAWNYM DRUKU FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ZOSTANIE ODRZUCONY.

Dokumenty rekrutacyjne będziemy przyjmować:

od dnia 20 kwietnia 2021r. (wtorek) w godzinach  10.00 – 12.00.

Z uwagi na panującą pandemię i towarzyszące jej okoliczności oraz obostrzenia, a także mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich,  zachęcamy Państwa do składania dokumentów rekrutacyjnych do projektu z pominięciem kontaktu bezpośredniego, za pośrednictwem kuriera lub poczty.

Dokumenty należy przesyłać na adres:

Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A.,

ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
(z dopiskiem LPRP),

pamiętając, że decydująca jest data i godzina wpływu do LPNT.

Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami można będzie również składać osobiście w siedzibie LPNT (ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin), w specjalnie do tego przystosowanym oraz oznakowanym punkcie rekrutacyjnym (z zachowaniem reżimu sanitarnego).

Jeśli zdecydują się Państwo na osobiste dostarczenie dokumentów do punktu rekrutacyjnego, prosimy o umieszczenie całości dokumentów w jednej przezroczystej koszulce.

Informujemy także, że osoby przyjmujące dokumenty w punkcie rekrutacyjnym nie będą weryfikowały ich kompletności ani poprawności.

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o wcześniejszy kontakt z Działem Projektów LPNT S.A. (tel. 506 971 270).

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem rekrutacji, po osiągnięciu pułapu 100 złożonych formularzy, pierwszy nabór w ramach rekrutacji zostanie wstępnie zawieszony, o czym niezwłocznie poinformujemy Państwa na stronie internetowej www.lpnt.pl oraz w siedzibie. Dokumenty dostarczone przed lub po terminie pozostaną nierozpatrzone. Nie odsyłamy takich dokumentów.

Poniżej publikujemy listę AKTUALNYCH dokumentów projektu, którymi należy się posługiwać przy kompletowaniu swojego zgłoszenia. Składanie dokumentów niezgodnych z poniższymi wzorami skutkować będzie odrzuceniem wniosku.

WAŻNA INFORMACJA

JAKO KOMPLET DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH NALEŻY ROZUMIEĆ:

1.Prawidłowo wypełniony i czytelnie podpisany formularz rekrutacyjny, zgodny z Załącznikiem nr 2;

2.Odpowiednie zaświadczenie/zaświadczenia nie starsze niż 30 dni określające status Kandydatka/ Kandydatki na rynku pracy (zaświadczenia np. z urzędu pracy, ZUS, inne – szczegółowe informacje zawiera Regulamin rekrutacji).

3.Wypełnione i czytelnie podpisane dodatkowe oświadczenia zgodne z :

Przygotowując dokumenty rekrutacyjne, warto posiłkować się checklistą, którą dla Państwa przygotowaliśmy (link poniżej).

DODATKOWE INFORMACJE

Publikujemy także dodatkowe informacje, pomocne przy przygotowaniu dokumentów, odpowiadając na najczęściej pojawiające się pytania.

Kto jest uprawniony do udziału w projekcie?

Kto jest wykluczony ze wsparcia?

Checklista-ocena formalna

FAQ_najczęściej zadawane pytania

AKTUALNE DOKUMENTY PROJEKTU

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

LPRP_Załącznik nr 1 Regulamin rekrutacji

LPRP_Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny

LPRP_Załącznik nr 2.1 Obszary rewitalizacji na terenie Miasta Lublin

LPRP_Załącznik nr 2.2 Oświadczenie o dotrzymaniu kryt.premiujących

LPRP_Załącznik nr 2.3 Oświadczenie Kandydata RODO

LPRP_Załącznik nr 3 Karta oceny formularza rekrutacyjnego

LPRP_Załącznik nr 4 Formularz odwołania uczestnika od oceny

DOKUMENTY DOTYCZĄCE WSPARCIA FINANSOWEGO

LPRP_Załącznik nr 5 Wzor biznesplanu

LPRP_Załącznik nr 5.1 Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia w postaci środków finansowych

LPRP_Załącznik nr 5.2 Wniosek o przyznanie wspracia pomostowego

LPRP_Załącznik nr 5.3 Odwołanie od Oceny Biznesplanu

LPRP_Zalacznik nr 6 Karta oceny biznesplanu

LPRP_Załącznik nr 6.1 Rekomendacja Koordynatora ProjektuAsystenta ProjektuDoradcyTrenera

LPRP_Załącznik nr 6.2 Karta oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego

LPRP_Załącznik 7 Wymagania dot.oceny Biznesplanu

LPRP_Załącznik nr 8 Regulamin przyznania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości

LPRP_Załącznik nr 9_Umowa o udzielenie wsparcia zawierana pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem

LPRP_Załącznik nr 10 Umowa na świadczenie usług szkoleniowo-doradczych

LPRP_Załącznik nr 11 Wzór oświadczenia RODO

LPRP_Załącznik nr 12 Katalog wydatków w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej

LPRP_Załącznik nr 13 Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego

Serdecznie zapraszamy do składania dokumentów rekrutacyjnych oraz do udziału w projekcie Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości.

Aby otrzymać materiały elektroniczne z możliwością powiększenia lub  odwróconego kontrastu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z biurem projektu.

Osoby niepełnosprawne mogą przesyłać dokumenty rekrutacyjne w wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu terminie w formie skanów na adres mailowy parkrozwoju@lpnt.pl, a dostarczenie oryginałów nastąpić musi w ciągu dwóch kolejnych dni roboczych do siedziby LPNT (adres podany powyżej).

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *