L

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny SA realizuje projekt pt.: „Projekt instalacji fotowoltaicznej na gruncie przy budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 „Energia przyjazna środowisku”, Działanie 4.2 „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach”.

 

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Lublinie, przy budynku LPNT S.A. W ramach projektu wybudowane zostaną 2 mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 40kW każda.

Wartość projektu wynosi 442 800 zł, a kwota dofinansowania to 142 708,76 zł

Termin realizacji: 01.01.2018 – 31.12.2018

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba