wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
+ -

Czcionka

Kontrast

czarno-biała wersja

żółto-czarna wersja

czarno-żółta wersja

tryb normalny

LPNT - bip
wyszukiwanie zaawansowane
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Aktualności
Strony
Wydarzenia
Realizowane projekty
Zrealizowane projekty
Biuletyn LPNT
Nowy numer już dostępny!
Więcej
Planujesz założyć firmę?
Uzyskaj kompleksowe wsparcie.
Więcej
Wynajem biur i sal konferencyjnych.
Sprawdź naszą ofertę.
Więcej

Deklaracja dostępności Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego S.A..

 • Data publikacji strony internetowej: 2023-01-16
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-16

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • część z opublikowanych zdjęć może nie posiadać opisu alternatywnego, trwają prace nad przygotowaniem brakujących tekstów alternatywnych do zdjęć i grafik
 • skanowane dokumenty mogą nie mieć warstwy tekstowej
 • dokumenty PDF mogą nie być w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • niektóre filmy mogą nie posiadać napisów dla osób niesłyszących

Dokładamy starań, by wszelkie nowe publikacje były przygotowywane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-01-16
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-01-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego
 • Adres: ul. Dobrzańskiego 3
  20-262 Lublin
 • E-mail: biuro@lpnt.pl
 • Telefon: 815346100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A.
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

Budynek znajduje się na wydzielonej działce z dala od ruchu ulicznego, wejście jest możliwe z dwóch stron budynku. W każdym przypadku drzwi są automatyczne dwuskrzydłowe, co umożliwia swobodne wejście bądź wjechanie wózkiem inwalidzkim. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Korytarze w ośrodku są przestronne i umożliwiają swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową (wózki, balkoniki, kule ortopedyczne). Na parterze znajduje się łazienka z WC przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zainstalowana jest winda (z informacją głosową, na którym piętrze znajduje się kabina), co umożliwia korzystanie z piętra i poziomu -1 na którym znajdują się sale konferencyjne.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na 1 piętrze.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji.

Przed budynkiem wyznaczono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, z usług tłumacza Polskiego Języka Migowego można korzystać po wcześniejszym uzgodnieniu.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

newsletter *