U

UWAGA - AKTUALIZACJA

Poniżej prezentujemy wstępne listy osób zakwalifikowanych, wstępne listy rezerwowe osób zakwalifikowanych oraz wstępne listy uczestników rekrutacji (niezakwalifikowanych):

1a Wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

1b Wstępna lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

2b Wstępna lista uczestników rekrutacji niezakwalifikowanych do projektu

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie § 2 ustęp 28 Regulaminu rekrutacji uczestników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy; Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości, poniżej prezentujemy wstępną listę osób zakwalifikowanych; wstępną listę rezerwową, wstępną listę uczestników rekrutacji oraz wstępną listę niezakwalifikowanych uczestników rekrutacji:

1a) wstępna lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

1b) wstępna lista rezerwowa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

2a) wstępna lista uczestników rekrutacji w ramach projektu.

2b) wstępna lista uczestników rekrutacji niezakwalifikowanych do projektu.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba