Z

ZAWIESZENIE REKRUTACJI

Szanowni Państwo!

 

W związku z zarejestrowaniem w dniu 4 lutego 2021r. w godzinach 10.00-14.00
ponad 80 formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach otwartego naboru wniosków, na podstawie zapisów Regulaminu rekrutacji § 2 pkt.9 , informujemy, że:

 

 z godziną 14.00 w dniu 04.02.2021r.
zawieszamy rekrutację

do projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości.

 

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną do nas po tym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia. Informujemy, że nie odsyłamy złożonych poza terminem dokumentów.

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba