W

Wyniki drugiej rundy naboru do programu Connect Poland Prize

Niniejszym informujemy, że zakończono ocenę merytoryczną aplikacji nadesłanych w drugiej rundzie naboru do programu Connect Poland Prize. Lista Pomysłów Biznesowych rekomendowanych do wzięcia udziału w programie:

Lista rankingowa

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba