P

Poniżej prezentujemy listę przedsiębiorców zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Lista dotyczy wniosków, które wpłynęły w dniach: 3.12.2018 - 7.12.2018 r

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba