I

Informujemy, iż od dnia 25 marca 2019 roku wznowiony zostanie nabór wniosków w ramach projektu "Usługi rozwojowe dla MŚP w podregionie lubelskim".

Do składania dokumentów zgłoszeniowych zapraszamy firmy wysokiego wzrostu oraz firmy zgłaszające wyłącznie pracowników w wieku 50+. Aplikować mogą wyłącznie przedsiębiorstwa, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach niniejszego projektu.
Od 25 marca obowiązywać będą także nowe limity finansowe. Dofinansowanie usług rozwojowych dla przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 5 000,00 zł.

Przedsiębiorstwo wysokiego wzrostu - przedsiębiorstwo o największym potencjale
do generowania nowych miejsc pracy w regionie w porównaniu do innych przedsiębiorstw, tj.: wykazujące w trzyletnim okresie średnioroczny przyrost przychodów o 20% i więcej.

Ograniczenie będzie obowiązywało do odwołania.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba