Connect Poland Prize

Miło nam poinformować, iż Lubelski Park Naukowo – Technologiczny S.A. realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 Programy akceleracyjne – Poland Prize pn. „Connect Poland Prize”!

Celem projektu jest poprawa innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wsparcie pochodzących spoza Polski startupów.

Przedmiotem projektu jest program akceleracji składający się z dwóch etapów:

  1. Scouting, soft-landing i rozwój 56 mikro- i małych przedsiębiorców – zagranicznych zespołów startupowych zamierzających rozwinąć swoją działalność w Polsce poprzez założenie spółki kapitałowej i nawiązanie współpracy z partnerem biznesowym, w szczególności w obszarze Biotechnologii farmaceutycznej, Biogospodarki oraz IIoT.
  2. Akceleracja i postakceleracja 36 z 56 startupów, które we współpracy z partnerem biznesowym z sukcesem przeprowadzą pilotażowe wdrożenie technologii w wybranym obszarze.

Kluczową grupą docelową będą zespoły startupowe z Ukrainy i Białorusi. Pozostałymi rynkami docelowymi będą kraje Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Gruzja), Europy (Litwa, Łotwa, Belgia, Francja, Włochy, Hiszpania) oraz inne regiony charakteryzujące się znaczącym potencjałem innowacyjności.

Wartość Projektu wynosi 10 136 815,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich to 9 732 452,00 zł.

Dane kontaktowe:

biuro@lpnt.pl

www.polandprize.lpnt.eu

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba