S

Szanowni Państwo,

W związku z zarejestrowaniem w dniu 11 maja 2021r. w godzinach 10.00-16.00
 ponad 100 formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach otwartego naboru wniosków, na podstawie zapisów Regulaminu rekrutacji § 2 pkt.9 , informujemy, że:

z godziną 16.00 w dniu 11.05.2021r.
 zawieszamy rekrutację do projektu Lubelski Park Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dokumenty rekrutacyjne, które wpłyną do nas po tym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia. Informujemy, że nie odsyłamy złożonych poza terminem dokumentów.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba