D

Do 31 maja 2021 r. polskie startupy i nieformalne zespoły mogą aplikować do europejskiego programu inkubacji Urban Mobility Incubator w Rydze (Łotwa).

Organizatorzy poszukują innowacyjnych rozwiązań w obszarze mobilności. Po intensywnym programie opracowania prototypów odbędzie się pilotażowe wdrożenie technologii w warunkach rzeczywistych. Letni program inkubacji potrwa 10 tygodni, od lipca do października br., a w jego ramach będą oferowane:
coaching biznesowy i technologiczny
możliwość korzystania z infrastruktury badawczo-rozwojowej
bezpośredni dostęp do odbiorcy technologii – Urzędu Miasta Ryga
do €6.000 finansowania na opracowanie prototypu i pilotażowe wdrożenie
a także pitch night, networking z inwestorami i in.

Kto może wziąć udział?
Do programu są zaproszeni zarówno początkujący przedsiębiorcy z pasją i silną motywacją, jak również doświadczone i działające startupy, które poszukują wsparcia w opracowaniu prototypu przetestowanego w warunkach miejskich. Selekcja będzie się opierała na następujących kryteriach:
wysoki potencjał pomysłu biznesowego związanego z tematyką programu
skupienie pomysłu na zrównoważonym rozwoju
co najmniej 2-osobowy zespół posiadający kompetencje biznesowe i technologiczne
możliwość poświęcenia czasu i energii przy opracowaniu technologii w ramach 10-tygodniowego programu

Potencjalni kandydaci muszą spełnić następujące wymagania:
zainteresowanie technologiami, innowacjami i zrównoważoną mobilnością miejską
otwartość i determinacja
zainteresowanie przedsiębiorczością i przywództwem
motywacja do ekstra wysiłku poza innymi aktywnościami
biegła znajomość języka angielskiego

Koszt udziału
Program jest bezpłatny, a uczestnicy dostaną finansowanie do €6.000 na wydatki związane z opracowaniem i testowaniem prototypu. Program jest finansowany w ramach EIT Urban Mobility, inicjatywy European Institute of Innovation and Technology (EIT), a agencji Unii Europejskiej.

Miasta się rozwijają, a my razem z nimi. Dynamiczny rozwój społeczeństwa jest nierozerwalnie związany ze zwiększającą się mobilnością. W Unii Europejskiej 40% gazów cieplarnianych i do 70% innych zanieczyszczeń wytwarza transport drogowy. Dlatego potrzebny jest rozwój innowacji i transformacja mobilności miast, aby zmniejszyć niepożądane koszty, poprawić jakość życia i przyczynić się do poprawy klimatu. Tą zmianą możesz być Ty!

Dowiedz się więcej i aplikuj na stronie: www.urbanmobility.io

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba