U

Uwaga studenci architektury, krajobrazu, zieleni i gospodarki przestrzennej (i innych kierunków związanych z projektowaniem)! 
Mamy jeszcze kilka miejsc na cykl warsztatów dotyczących poprawy jakości przestrzeni publicznej w Lublinie. W programie: praca na konkrecie, wizje lokalne, planowanie partycypacyjne, prototypowanie wypracowanych rozwiązań. A wszystko to z szerokim uwzględnieniem potrzeb użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Wśród prowadzących osoby z doświadczeniem zarówno w pracy naukowej, jak i dorobkiem praktycznym, m.in.: dr Natalia Przesmycka, dr Paulina Zarębska-Denysiuk, Paweł Adamiec, Katarzyna Szczypior.

Warsztaty odbędą się w pierwszej połowie listopada. Terminy wkrótce.

Zgłoszenia, wraz z notką o sobie prosimy przesyłać do 4 listopada br. na adres: design@lpnt.pl.

 

 

Wydarzenie w ramach projektu „Przeprowadzenia warsztatów (planowanie partycypacyjne) oraz wizji lokalnych w celu zaplanowania propozycji poprawy jakości wybranych przestrzeni publicznych z możliwie szerokim uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb użytkowników, w tym w szczególności osób niepełnosprawnych (np. wprowadzenie toalet publicznych, zieleni publicznej w formie tzw. parków kieszonkowych, reorganizacja parkowania etc. m.in. w celu ułatwienia dostępności komunikacyjnej i ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej)" realizowanych przez Lubelski Instytut Designu / Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A na zlecenie Urzędu Miasta Lublin w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez ożywienie gospodarcze obszaru za pomocą zintegrowanej poprawy zarządzania zasobem komunalnym, działań społecznych i poprawy stanu zabudowy zabytkowej - uzupełnienie Programu Rewitalizacji Lublina dla wskazanego obszaru”, współfinansowanego z Funduszu Spójności i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

 

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba