E

Europejski Tydzień Regionów i Miast: co o startupach?

Zakończyła się 18 edycja europejskiego wydarzenia dedykowanego unijnej polityce spójności. Europejski Tydzień Regionów i Miast to platforma do wymiany doświadczeń i networking’u wszystkich zainteresowanych rozwojem miast i regionów z całej Europy: od polityków, urzędników i ekspertów, aż po mieszkańców, przedsiębiorców, dziennikarzy i przedstawicieli środowiska akademickiego.

W samym wydarzeniu w 2019 r. wzięło udział 9000 uczestników w ramach 330 sesji, z kolei tegoroczna edycja przyjęła w całości formułę cyfrową (trzy tygodnie!) będącą odpowiedzią na wyzwania związane z pandemią COVID-19.

Tematyka wydarzenia koncentrowała się na trzech obszarach:

•Zielona Europa

•Spójność i współpraca

•Wzmocnienie pozycji obywateli

Jako jedno z wydarzeń poświęconych kwestii wsparcia innowacyjnych firm w Europie był sesja na platformie ZOOM współorganizowana przez partnerów projektów START EASY oraz GRESS realizowanych w ramach programu Interreg Europe pod nazwą „Smart policy making to boost startup activity and competitiveness in Europe”.

14 października br. uczestnicy spotkania online dyskutowawali o rozwiązaniach administracji publicznej wspierającej działalność europejskich startupów. Podczas warsztatu omówiono pomysły dotyczące tworzenia odpowiednich warunków dla działalności innowacyjnych firm, wspólne wyzwania regionów Europy oraz aktualności na temat obecnych i przyszłych polityk na rzecz inteligentnych narzędzi wzmacniających konkurencyjność europejskiej gospodarki.

Pierwszą część spotkania online otworzyli Nuria Pastor, młoda przedsiębiorczyni i CEO hiszpańskiego startupu HumanITCare oraz przedstawiciele projektów –Natàlia Cantero (START EASY) odpowiedzialna za obszar one-stop shop w Ministerstwie ds. Przedsiębiorczości i Wiedzy Rządu Katalonii oraz Øyvind Lyngen Laderud (GRESS), koordynator międzynarodowy zajmujący się obszarem społeczeństwa i innowacji w Kristiansand. Pod lupą uczestników znalazły się obecne i przyszłe uwarunkowania środowiska wspierającego tworzenie startupów. Perspektywę innowatora naświetliła Nuria Pastor, omawiając wyzwania, przed którymi stoją europejskie startupy. Podzieliła się również swoim doświadczeniem współpracy z ACCIÓ–Katalońską Agencją ds. Inwestycji i Handlu:

„Dzięki usługom z zakresu rozwoju biznesu świadczonym przez ACCIÓ zostaliśmy częścią dwóch europejskich projektów. Grant z programu Horyzont 2020 wspierający tworzenie MŚP o szybkim wzroście i międzynarodowej działalności pozwolił nam opracować plan biznesowy. Zostaliśmy również częścią projektu DISCOvERIE w partnerstwie z 6 szpitalami z całej Europy, które obecnie korzystają z naszej platformy do monitoringu stanu swoich pacjentów. Pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła transformację cyfrową sytemu opieki zdrowotnej, współpracujemy już z 20 szpitalami”–podsumowała swoje doświadczenia startupowe Nuria Pastor.

Druga część wydarzenia w ramach #euregionsweek została podzielona na 4 okrągłe stoły, każdy z nich był przestrzenią do dyskusji o instrumentach polityk publicznych w wybranym obszarze:

•zrównoważony rozwój i zysk,

•digital i technologie,

•zdrowie i sektory bazujące na naukach przyrodniczych,

•zielona gospodarka, w tym gospodarka o obiegu zamkniętym.

Przy moderacji ekspertów z Bolonii, Flandrii, Bułgarii, Katalonii uczestnicy mieli okazję omówić narzędzia dotyczące finansowania, regulacji prawnych oraz publicznych usług wspierających startupy. Zachęcamy do obejrzenia nagranej sesji wraz z rezultatami okrągłych stołów pod linkiem: https://euregionsweek2020-video.eu/video/smart-policymaking-to-boost-start-up-activity-and-competitiveness-in-europe

Wszystkie sesje organizowane wramach tegorocznego #euregionsweek będą dostępne przez rok pod linkiem :https://euregionsweek2020-video.eu/replay.

 Natomiast poniżej dzielimy się naszymi krótkimi przemyśleniami na temat obecnych wyzwań ekosystemu startupów

:#1 Otwartość przynosi wartość. Startupy mają dużo energii i motywacji do rozwoju –poszukiwanie wsparcia na rynku usług administracji publicznej i instytucji wspierających może dać wymierne korzyści i zyski.

#2 Gotowi do niesienia pomocy vs gotowi do przyjęcia pomocy. Środowisko okołobiznesowe jest po to, aby pomagać i rozwijać. Warto dbać o to, aby startupy miały w zapasie swoje zmapowane potrzeby i wiedziały, jak tę pomoc odpowiadającą potrzebom biznesowym pozyskać. Granty, instrumenty finansowe i projekty międzynarodowe –to coś, z czego warto korzystać. Z kolei wyzwaniem dla decydentów polityk publicznych jest wrażliwość oraz odpowiednie dostosowanie form wsparcia do aktualnych potrzeb.

#3 Biznes, jak każdy inny, liczy koszty,nie tylko finansowe. Dlatego rozwój gospodarki możliwy jest również poprzez optymalizację i upraszczanie procedur oraz regulacji dotyczących tworzenia biznesu, tak aby zmniejszyć koszty finansowe i niefinansowe dla nowych i już działających przedsiębiorców. Umożliwi to wzrost liczby przedsiębiorstw, jak i poprawi ich jakość.

#4 Dzisiaj trendy, jutro potrzeby, pojutrze…Kryzys gospodarczy związany z COVID-19 przyspiesza transformację i wymaga zdecydowanych kroków regulatorów i ekosystemu poszczególnych sektorów gospodarki. Wśród trendów, na których mogą obecnie skorzystać startupy to gospodarka w modelu zrównoważonym, niskoemisyjnym i zamkniętym.

#5 COVID-19 kolejnym powodem do cyfryzacji. Dotychczasowa reakcja administracji publicznej na potrzeby startupów wymaga poprawy m.in. poprzez sprawniejszą cyfryzację instytucji i usług, stosowanie zasady jednorazowości rejestracji danych biznesowych oraz upowszechnianie modeli punktów pojedynczej obsługi (one-stop-shop).

#6 Innowacje to również domena administracji publicznej. A więc wsparcie rozwoju łańcuchów wartości jest możliwe również z udziałem (zielonych) zamówień publicznych. Odpowiadają one za ok. 19 proc. PKB Unii Europejskiej – duże pole na innowacje procesowe.

#7 Administracja publiczna ważnym graczem. Po stronie administracji leżeć będzie tworzenie efektywnych rozwiązań odpowiadających na powyższe wyzwania. W szczególności wymaga to opracowania narzędzi umożliwiających pokryzysową „regenerację” gospodarki.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba