W

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU 

LUBELSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków procedury odwoławczej w ramach projektu Lubelski Park Przedsiębiorczości, poniżej publikujemy ostateczną listę rankingową.


Lista rankingowa po ocenie biznesplanów 

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba