W dniach 28 – 29 stycznia 2020 r. w Bolonii (Włochy) odbyło się spotkanie partnerów z 7 krajów Unii Europejskiej połączone z wizytą studyjną w ramach projektu “START EASY - Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge” (Inteligentne narzędzia do szybkiego i łatwego zakładania firm: zasada jednorazowości). Projekt ma na celu promowanie i wymianę praktyk administracyjnych poprawiających konkurencyjność firm i start-upów w partnerskich regionach europejskich, zapewniając inteligentne narzędzia do zakładania działalności gospodarczej w sposób szybki i łatwy.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz praktycy działający w obszarze tworzenia i realizacji polityk ukierunkowanych na wzrost konkurencyjności w krajach europejskich. Obecni byli również interesariusze projektu zaproszeni przez gospodarzy wizyty studyjnej. Głównym celem spotkania była wymiana dobrych praktyk administracyjnych wdrażanych w Bolonii, które są ukierunkowane na ułatwienie działalności przedsiębiorcom. Wydarzenie miało na celu również posumowanie dotychczas zrealizowanych prac w projekcie, jak i zaplanowanie dalszych kroków z udziałem regionalnych grup interesariuszy.

Uczestnicy spotkania zapoznali się pierwszego dnia z ekosystemem startupowym Bolonii, w tym inicjatywą o nazwie Innoenergy. Z kolei przedstawiciele Uniwersytetu w Ferrarze, Dyrekcji Generalnej Regionu Emilia-Romagna oraz Miasta Metropolitalnego Bolonii przedstawili mechanizmy upraszczające politykę dotyczącą startupów odpowiednio na poziomie krajowym, regionalnym oraz metropolitalnym. Niezwykle interesująca była dyskusja dotycząca możliwości wdrożenia w Bolonii dobrej praktyki projektu zwanej OSS (z ang. one-stop shop, czyli punkt kompleksowej obsługi), która z powodzeniem funkcjonuje i wspiera ekosystem startupow w Katalonii – partnera wiodącego projektu. Podsumowaniem panelu była prezentacja w formie case study startupu Creative Keys – laureata ubiegłorocznej edycji konkursu Incrediboll.  Dalsza część spotkania zapoznała uczestników z działalnością TIM Wcap Bologna – instytucji, której aktywność skupia się na akceleracji startupów. Następnie uczestnicy wizyty udali się do Net Service Digital Hub oraz Inkubatora Le Serre dei Giardini Margherita, gdzie została przedstawiona ich działalność i dotychczasowe osiągnięcia. Historią swojego rozwoju oraz doświadczeniem podzieliło się kilku przedstawicieli bolońskich startupów.

Na zakończenie wizyty, odbył się praktyczny warsztat przeprowadzony przez firmę doradczą SCS Consulting. Podczas warsztatu partnerzy projektu wraz z lokalnymi interesariuszami pracowali nad identyfikacją metod wspierania startupów na potrzeby rozwoju regionu goszczącego spotkanie w kontekście planów utworzenia OSS. Wyniki te będą stanowiły część regionalnego procesu ewaluacji istniejących polityk publicznych i programów w regionach partnerów projektu oraz element analizy szans na ich poprawę.

https://www.interregeurope.eu/starteasy

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba