W

WSTĘPNE WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU 
LUBELSKI PARK PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Szanowni Państwo,
W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Wniosków w ramach projektu Lubelski Park Przedsiębiorczości, poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny biznesplanów.


Wstępna lista rankingowa po ocenie biznesplanów 

 

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba