Czym jest projekt START EASY?

Projekt START EASY realizowany w ramach programu INTERREG EUROPE przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny SA jest inicjatywą promowaną przez Rząd Katalonii wspólnie z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi oraz interesariuszami z całej Europy (Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Litwa, Łotwa i Polska). Poprzez międzyregionalny proces uczenia się i zaangażowanie podmiotów z ekosystemu rozwoju start-upów i Instytucji Otoczenia Biznesu dąży on do stworzenia najlepszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.

Dlaczego START EASY?

- złożony i kosztowny proces  administracyjny regulujący tworzenie przedsiębiorstw, który może stać się barierą do prowadzenia działalności gospodarczej

- potencjał administracji publicznej do reagowania na nowe potrzeby start-upów i firm

- potrzeba cyfryzacji usług publicznych, zarządzanie danymi zgodnie z zasadą jednorazowości (once-only principle, OOP) oraz wdrożenie modeli punktów kompleksowej obłsugi (one-stop shop, OSS).

Do czego zmierza projekt?

Idea projektu wywodzi się z założeń europejskiego programu Interreg Europe, który koncentruje się wokół poprawy polityk publicznych i programów rozwoju regionalnego. Jego głównym celem jest zatem zwiększenie aktywności w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej oraz konkurencyjności w całej Europie. Będzie to możliwe dzięki tworzeniu sprzyjających warunków dla biznesu, oferując inteligentne narzędzia umożliwiające w sposób łatwy i sprawny zakładać i prowadzić działalność gospodarczą. W sposób szczególny partnerzy projektu chcą znacznie poprawić warunki dla start-upów, które stają się ważnym ogniwem w rozwoju konkurencyjności i zwiększeniu poziomu zatrudnienia w UE.

Projekt opiera się na międzyregionalnym procesie uczenia się, aktywnym zaangażowaniu regionalnych interesariuszy oraz wnioskach z procesu wymiany doświadczeń, które będą obejmować istniejące strategie rozwoju 8 regionów partnerskich. Współpraca na tej płaszczyźnie ułatwi identyfikację potrzebnych regulacji, potrzeb skutecznego wsparcia, innowacyjnych procedur i efektywnych narzędzi dla wsparcia tworzenia przedsiębiorstw, a także poprawi ekosystem polityki administracyjnej, która będzie miała wpływ na przedsiębiorstwa zlokalizowane w regionach objętych projektem.

Jakie działania są przewidziane w projekcie?

Projekt składa się z 2 faz. Podczas pierwszej fazy trwającej 30 miesięcy zostanie zrealizowany proces wzajemnego uczenia się oraz wymiany i integracji dobrych praktyk europejskich poprzez organizację wizyt studyjnych i wydarzeń upowszechniających, a także opracowane wspólnych strategii w postaci planów działań poprzez serię warsztatów i innych praktycznych spotkań z udziałem grup interesariuszy. Druga faza projektu, na podstawie zebranych doświadczeń, najlepszych praktyk i wyciągniętych wniosków obejmie realizację opracowanych wcześniej planów działań.

Partnerzy projektu oraz rola LPNT

1. Rząd Katalonii (ES) – lider projektu

2. Miasto Metropolitalne Bolonia (IT)

3. Litewskie Centrum Innowacji (LT)

4. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. (PL)

5. Rada Gospodarcza Flandrii Wschodniej (BE)

6. Agencja Rozwoju Mazowsza S. A. (PL)

7. Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw (FR)

8. Ministerstwo Gospodarki Republiki Łotewskiej (LV)

LPNT dzięki swojej kluczowej pozycji w rozwoju gospodarczym Województwa Lubelskiego oraz tworząc platformę współpracy ekosystemu innowacji w regionie
z udziałem środowiska uczelnianego, biznesowego i start-up będzie dzielił się dobrymi praktykami w zakresie:

- wsparcia i założenia nowej działalności gospodarczej;

- rozwoju start-upów technologicznych i wdrożenia nowych i poprawionych produktów / usług;

- współpracy w ramach ekosystemu start-upów.

Park będzie również uczyć się dobrych praktyk w celu poprawy interakcji między administracją publiczną a przedsiębiorstwami, roli administracji w ułatwianiu działalności gospodarczej poprzez wspieranie start-upów i ogólnie przedsiębiorstw. Podstawowym elementem w procesie wymiany doświadczeń będzie Regionalna Grupa Interesariuszy, którą LPNT będzie koordynował.

Więcej o projekcie START EASY na stronie: https://www.interregeurope.eu/starteasy/

 

Zapraszamy na wydarzenie – wizyta studyjna online w Flandrii Wschodniej (Belgia)

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w wizycie studyjnej online w ramach projektu START EASY. Już w najbliższy poniedziałek, 30 listopada 2020 r. o godz. 10:00-12:15 spotkamy się w międzynarodowym gronie ekspertów i praktyków wsparcia biznesu i świata startupów. Tym razem dobre praktyki w zakresie wspierania zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej przedstawi nasz partner projektu – Rada Gospodarcza Flandrii Wschodniej (Belgia).

Celem wizyty studyjnej jest pogłębiona analiza najbardziej wartościowych i możliwych do wdrożenia oraz transferu rozwiązań, instrumentów polityk publicznych jak i dobrych praktyk wypracowanych przez wschodnioflamandzki ekosystem przedsiębiorczości. Będzie to okazja szerzej poznać jeden z belgijskich ekosystemów „z pierwszej ręki” od zagranicznych ekspertów. Z kolei dla partnerów START EASY obecność ekspertów i praktyków z regionu lubelskiego wzbogaci dyskusję o cenne doświadczenia. Posłużą one wypracowaniu rekomendacji dla partnerów projektu w tworzeniu lepszych warunków dla zakładania startupów i prowadzenia biznesu w 7 regionach Europy (Hiszpania, Francja, Belgia, Włochy, Litwa, Łotwa i Polska).

Jak dołączyć do spotkania na ZOOM?

Dla zainteresowanych do dyspozycji jest AGENDA spotkania dostępna tutaj.

Dołączyć do spotkania online można za pomocą linku lub danych ZOOM dostępnych w agendzie. Zalecamy, aby co najmniej na 5 min przed wydarzeniem połączyć się i upewnić, czy połączenie jest sprawne.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba