Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Akcjonariat:
Samorząd Województwa Lubelskiego: 96,66%
Uniwersytet Przyrodniczy: 3,34%
 
Kapitał zakładowy 60 903 000,00 zł, kapitał wpłacony 60 903 000,00 zł

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba