Connect Poland Prize

Connect Poland Prize

Wszelkie informacje dot. projektu są dostępne pod adresem: http://www.polandprize.lpnt.eu/

Operatorem programu jest Lubelski Park Naukowo-Technologiczny (LPNT), działający na rzecz rozwoju gospodarczego oraz innowacyjności Lubelszczyzny. Misją LPNT jest zbudowanie realnego partnerstwa pomiędzy biznesem, a nauką Lublina oraz rozwój przedsiębiorczości akademickiej.

Dla kogo został stworzony projekt Connect Poland Prize?

Projekt jest realizowany dla start-upów działających w obszarach Biotechnologia, Innowacje technologiczne, Technologie informatyczne.

Uczestniczyć mogą w nim start-upy pochodzące z Ukrainy, Białorusi, pozostałych krajów Partnerstwa Wschodniego oraz wybranych krajów Unii Europejskiej (Litwa, Łotwa, Belgia, Francja, Włochy, Hiszpania)

Okres realizacji projektu 01/07/2021 - 31/10/2023

Co otrzymują start-upy w ramach Connect Poland Prize?

  • wsparcie finansowe bez potrzeby zapewnienia wkładu własnego

I etap maksymalnie 50 TYS. PLN,

II etap maksymalnie 250 TYS. PLN,

  • wsparcie ekspertów;
  • możliwość pozyskania inwestorów oraz partnerów biznesowych.

 

Wartość projektu - 10 136 815.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich - 9 732 452.00 PLNpolandprize_parp_logo_lpnt

AKTUALNOŚCI

(15.07.2022)

Wyniki trzeciej rundy naboru do programu Connect Poland Prize

 

Niniejszym informujemy, że zakończono ocenę merytoryczną aplikacji nadesłanych w trzeciej rundzie naboru do programu Connect Poland Prize. Lista Pomysłów Biznesowych rekomendowanych do wzięcia udziału w programie:

 

Lista rankingowa: (załącznik)

(21.04.2022)

Wyniki drugiej rundy naboru do programu Connect Poland Prize

Niniejszym informujemy, że zakończono ocenę merytoryczną aplikacji nadesłanych w drugiej rundzie naboru do programu Connect Poland Prize. Lista Pomysłów Biznesowych rekomendowanych do wzięcia udziału w programie:

Lista rankingowa

 

(11.02.2022)

Wyniki oceny formalnej 2 rundy naboru do programu Connect Poland Prize

Znamy już wyniki oceny formalnej 2 rundy naboru do programu Connect Poland Prize. Pełna lista znajduje się w poniższym pliku:

lista.pdf

(19.01.2022)

Connect Poland Prize: lista rankingowa I rundy projektu

Po II poziomie oceny merytorycznej (Open Call) w terminie od 31.12.2021 do 12.01.2022 r. przygotowywana została ostateczna lista rankingowa, zgodnie z którą 17 Aplikacji z najwyższą liczbą punktów zostało rekomendowanych do udziału w dalszych etapach realizacji projektu (Aplikacje rekomendowane do dofinansowania). 5 Aplikacji stanowi listę rezerwową. Mimo pozytywnej oceny, z uwagi na zbyt niską liczbę punktów kolejnych 5 Aplikacji nie zostało zakwalifikowane do udziału lub listy rezerwowej.

Pełna lista Aplikacji wraz z uzyskaną punktacją znajduje się w załączniku.

Lista rankingowa I runda pierwszego naboru.pdf

(1.10.2021)

  • Coming soon!

Soon, start-ups from Ukraine, Belarus and other countries of Eastern and Western Europe will be able to apply for the Connect Poland Prize!

The grant program is dedicated to start-ups operating in the areas of:

  • Biotechnology
  • Internet of Things
  • IT

A start-up may receive a maximum non-returnable co-financing of PLN 300,000.

Connect Poland Prize provides start-ups with expert support, helps in finding business partners and investors, offers an acceleration program and access to the knowledge base.

If you are a start-up and want to discuss the possibility of participating in the Connect Poland Prize, write directly to the project scouts:

Follow Facebook @ConnectPolandPrizeLPNT and Instagram @connect_poland_prize to get all the news about the project!

Criteria for selecting grant holders_ver_1
GRANT AGREEMENT - DEVELOPMENT PHASE_ver_1
Project Regulations - Connect Poland Prize_ver_1
GRANT AGREEMENT - ACCELERATION PHASE_ver_1

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba