O

Ogłaszamy nabór biznesplanów do projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców 

Więcej szczegółów na stronie aktualności projektu Lubelski Park Nowych Przedsiębiorców: lpnt.pl/park-nowych-przedsiebiorcow

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba