S

Szanowni Państwo 
 
Na prośbę Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości przekazujemy informację o ogłoszonym konkursie w ramach działania 3.9 RPO WL Udział w targach i misjach. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Szczegóły w załączeniu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się informacjami o konkursie.

 

Działanie 3.9 Udział w targach i misjach

 

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja do Działania 3.9 dostępne są pod adresem: http://rpo.lubelskie.pl/lawp/nabor-2167-3_9_udzial_w_targach_i_misjach.html

W ramach Działania zaplanowano wsparcie związane z promocją oferty przedsiębiorstw z sektora MŚP na rynkach krajowych i międzynarodowych w celu zdobycia nowych rynków zbytu oraz zwiększenia ich konkurencyjności. Dofinasowaniem zostaną objęte projekty dotyczące udziału przedsiębiorstwa z sektora MŚP w targach i wystawach krajowych o charakterze międzynarodowym oraz w zagranicznych targach, wystawach i misjach gospodarczych, wynikających ze strategii/planów rozwoju danego podmiotu lub innych równoważnych dokumentów

 

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR: 80%

Minimalny wkład własny beneficjenta rozumiany jako % wydatków kwalifikowalnych: 20%


Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania5 000,00 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 120 000,00 PLN

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu150 000,00 PLN

 

Minimalna wartość projektubrak ograniczeń kwotowych

Maksymalna wartość projektubrak ograniczeń kwotowych

Wśród kosztów, które przedsiębiorca będzie mógł dofinansować w ramach działania są m.in.: koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej, koszty wpisu do katalogu targowego, opłata rejestracyjna, koszty projektu i zabudowy stoiska, koszty produkcji indywidualnych materiałów promujących produkty, tj.np.: katalogi, ulotki lub prezentacje na CD/DVD, wraz z kosztami tłumaczenia, koszty transportu materiałów i urządzeń ekspozycyjnych, koszty podróży służbowych uczestników. Pomoc udzielana w ramach Działania ma charakter pomocy de minimis.

termin rozpoczęcia naboru30.06.2019 r. do dnia 31.07.2019 r. do godz. 15:00

Wyjaśnień dotyczących konkursu udzielą pracownicy LAWP odpowiadając na pytania kierowane na adres poczty elektronicznej: lawp@lubelskie.eu, telefonicznie pod numerami 81 462 38 12 lub 81 462 38 31 oraz osobiście w Punkcie Informacyjnym, przy ul. Wojciechowskiej 9a w Lublinie, czynnym od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba