O

Ostateczne wyniki oceny biznesplanów w projekcie Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości po procedurze odwoławczej

Szanowni Państwo,

Informujemy, że zakończyły się prace Komisji Oceny Wniosków dla procedury odwoławczej od oceny biznesplanów w ramach projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości.

Poniżej publikujemy ostateczne listy:

1. Lista rankingowa po ocenie biznesplanów w ramach projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości

2. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do wsparcia finansowego i pomostowego w ramach projektu Lubelski Park Wspierania Przedsiębiorczości.

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba