W

W imieniu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Lubelskiego Instytutu Designu/Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S. A. serdecznie zapraszamy do udziału w Innowacyjnym Mikserze – spotkaniu poświęconym innowacjom społecznym i pomysłom na ich poszukiwanie w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych, które odbędzie się w piątek 27 stycznia 2017 roku w Lublinie.

W trakcie spotkania:

·         przybliżymy temat innowacji społecznych i porozmawiamy o tym, co decyduje o tym, czy jakieś rozwiązanie można uznać za innowację,

·         przyjrzymy się inspirującym przykładom innowacji, które pomagają w codziennym życiu osobom zależnym,

·         przedstawimy ideę inkubatora innowacji dla osób zależnych i opowiemy o tym, jak można skorzystać z jego wsparcia, by zrealizować swój pomysł,

·         wspólnie poszukamy pomysłów na rozwiązania odpowiadające na realnie zdiagnozowane problemy osób z różnymi typami zależności (m.in. osób z różnymi typami niepełnosprawności, niesamodzielnych osób starszych, osób czasowo zależnych od innych) w trakcie mini-sesji projektowej.


Do kogo w sposób szczególny kierujemy nasze zaproszenie?

Do udziału w Mikserze zapraszamy osoby pracujące w obszarze usług opiekuńczych i pomocy społecznej lub związane w inny sposób z tym tematem (m.in. pracowników instytucji publicznych, działaczy organizacji pozarządowych, badaczy itd.) oraz osoby niezwiązane z tym obszarem, ale zainteresowane poszukiwaniem i projektowaniem innowacyjnych rozwiązań w obszarze usług społecznych. Intencją przedsięwzięcia jest nie tylko przekazanie wiedzy „od organizatorów” do uczestników, ale też  (a może przede wszystkim) wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami.

Termin i miejsce spotkania

Innowacyjny Mikser odbędzie się w piątek 27 stycznia 2017 w godzinach 9.30-15.30 w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S. A. przy ul. Dobrzańskiego 3.

Zgłoszenia i zasady uczestnictwa

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmujemy za pośrednictwem formularza do dnia 23 stycznia 2017 włącznie.

W przypadku dużej liczby chętnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ustalenia ostatecznego składu uczestników spotkania.
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w partnerstwie z Gminą Miasta Gdynia, Miastem Stołecznym Warszawa oraz ECORYS Polska Sp. z o.o.

Zaproszenie PDF

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba