L

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny prowadzi rekrutację na stanowisko:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Miejsce pracy: Lublin

 

Za co będziesz odpowiedzialny:

 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji przetargowej
 • Przygotowywanie specyfikacji warunków zamówienia
 • Pomoc merytoryczna przy prowadzeniu postępowań z zakresu Prawa Zamówień Publicznych
 • Publikacja ogłoszeń o przetargach w Dzienniku Urzędowym WE lub innych publikatorach
 • Udzielanie pomocy merytorycznej w dziedzinie zamówień publicznych innym pracownikom firmy
 • Współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych
 • Współpraca przy tworzeniu budżetów i projektów firmy
 • Udzielanie niezbędnych informacji Beneficjentom projektów i podwykonawcom
 • Wykonywanie czynności związanych z bieżącą obsługą zamówień publicznych w ramach  projektów realizowanych ze środków zewnętrznych, w tym:
  • weryfikacja dokumentów związanych z prowadzeniem postępowań przetargowych
  • opracowywanie raportów z przeprowadzonych przetargów i korygowanie stwierdzonych uchybień/błędów/niezgodności
  • weryfikacja zgodności obiegu dokumentów w postępowaniu przetargowym z obowiązującymi
   w firmie politykami i regulaminami oraz prawodawstwem krajowym i unijnym,
  • współpraca z kadrą zarządzającą oraz Partnerami projektów uczestniczącymi w postępowaniach przetargowych
 • Współpraca z Dyrektorem Działu Projektów LPNT
 • Współpraca z radcą prawnym świadczącym usługi prawne dla firmy
 • Współpraca ze wskazanymi przez przełożonych instytucjami powiązanymi z firmą
 • Uczestnictwo w obsłudze PZP w ramach realizacji projektów finansowanych z funduszy UE

Nasze oczekiwania:

 • Doświadczenie na stanowisku związanym z realizacją zamówień publicznych
 • Wykształcenie wyższe (prawo, ekonomia, administracja, finanse, rachunkowość lub pokrewne)
 • Znajomość przepisów i procedur związanych z realizacją zamówień publicznych (znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz jej nowelizacji)
 • Biegła obsługa portali publikujących ogłoszenia z zakresu PZP
 • znajomość zasad archiwizacji i obiegu dokumentacji z zakresu PZP
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i komunikacji w zespole, dokładność, rzetelność, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista.

Co oferujemy:

 • Ciekawą, stabilną pracę w młodym, pozytywnym zespole, w środowisku innowacji, pełną wyzwań i jasno określonych możliwości rozwoju.

Na Twoje zgłoszenie czekamy do 30 czerwca br.!

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać drogą mailową na: biuro@lpnt.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A., ul. Dobrzańskiego 1, 20-262 Lublin, pok. 2.5 (Biuro Zarządu) z dopiskiem: Specjalista ds. zamówień publicznych albo złożyć osobiście w godzinach 8.00-16.00.

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A. ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin NIP 7122914578, e-mail: biuro@lpnt.pl; tel. 81 5346100.

2. W treści CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zaprojektowane i dopracowane w detalach przez mataba